Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostensoort : Portefeuille Erfgoed UVO 2.0

Kostensoort Kostensoort Bedrag
Totaal €5.679.785,01
Betaalde Belastingen (stelpost) €6.000,00
OZB eigenaren €108.000,00
Rioolrechten €6.000,00
Ov. Goederen en diensten (stelpost) €7.474,03
Servicekosten €14.158,00
Verzekeringen €250.000,00
Expl.dotatie Vaste Activa reserve €4.000.000,00
Afschrijving activa module €1.213.526,32
Toegerekende rente activa module €216.292,66
Verrekening huren -€64.356,00
Verrekening serviceskosten -€77.310,00

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostensoort : Portefeuille Erfgoed UVO 2.0

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostensoort : Portefeuille Erfgoed UVO 2.0

Betaalde Belastingen (stelpost)

€6.000,00

OZB eigenaren

€108.000,00

Rioolrechten

€6.000,00

Ov. Goederen en diensten (stelpost)

€7.474,03

Servicekosten

€14.158,00

Verzekeringen

€250.000,00

Expl.dotatie Vaste Activa reserve

€4.000.000,00

Afschrijving activa module

€1.213.526,32

Toegerekende rente activa module

€216.292,66

Verrekening huren

-€64.356,00

Verrekening serviceskosten

-€77.310,00

Totaal

€5.679.785,01