Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostensoort : Portef. Cultuur VGB

Kostensoort Kostensoort Bedrag
Totaal €1.821.808,78
Kostenverdeling lonen €295.212,26
Onderhoud gebouwen €1.242.866,00
Servicekosten €328.482,00
Doorbelasting naar product -€44.751,48

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostensoort : Portef. Cultuur VGB

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostensoort : Portef. Cultuur VGB

Kostenverdeling lonen

€295.212,26

Onderhoud gebouwen

€1.242.866,00

Servicekosten

€328.482,00

Doorbelasting naar product

-€44.751,48

Totaal

€1.821.808,78