Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostensoort : Portef. Gem Huisvesting VGB

Kostensoort Kostensoort Bedrag
Totaal €2.038.028,41
Kostenverdeling lonen €316.561,13
Onderhoud gebouwen €1.330.658,00
Servicekosten €438.797,00
Doorbelasting naar product -€47.987,72

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostensoort : Portef. Gem Huisvesting VGB

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostensoort : Portef. Gem Huisvesting VGB

Kostenverdeling lonen

€316.561,13

Onderhoud gebouwen

€1.330.658,00

Servicekosten

€438.797,00

Doorbelasting naar product

-€47.987,72

Totaal

€2.038.028,41