Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostensoort : Bedrijfsmiddelen Ruimtel. en Econ. Ontw.

Kostensoort Kostensoort Bedrag
Totaal -€5.993.608,28
Kostenverdeling lonen €12.494.779,98
Onderlinge verrekeningen Debet €2.814.154,83
Bruto loon incl soc verz €226.080,00
Lasten voormalig personeel €146.297,00
Overige communicatiekosten €82.000,00
Wervingskosten personeel -€4.258,00
Onkostenvergoeding via PIMS -€6.681,00
Ov. Goederen en diensten (stelpost) -€315.186,00
Verrekening uren handmatig -€1.526.861,00
Kostenverdeling over.kosten -€19.903.934,09

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostensoort : Bedrijfsmiddelen Ruimtel. en Econ. Ontw.

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostensoort : Bedrijfsmiddelen Ruimtel. en Econ. Ontw.

Kostenverdeling lonen

€12.494.779,98

Onderlinge verrekeningen Debet

€2.814.154,83

Bruto loon incl soc verz

€226.080,00

Lasten voormalig personeel

€146.297,00

Overige communicatiekosten

€82.000,00

Wervingskosten personeel

-€4.258,00

Onkostenvergoeding via PIMS

-€6.681,00

Ov. Goederen en diensten (stelpost)

-€315.186,00

Verrekening uren handmatig

-€1.526.861,00

Kostenverdeling over.kosten

-€19.903.934,09

Totaal

-€5.993.608,28