Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostensoort : IB Adviesdienst onverdeeld BBV

Kostensoort Kostensoort Bedrag
Totaal -€10.675.576,00
Verrekening uren handmatig -€10.675.576,00

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostensoort : IB Adviesdienst onverdeeld BBV

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostensoort : IB Adviesdienst onverdeeld BBV

Verrekening uren handmatig

-€10.675.576,00

Totaal

-€10.675.576,00