Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostensoort : Beplanting wijk 7

Kostensoort Kostensoort Bedrag
Totaal €356.500,00
Verrekening uren handmatig €143.000,00
Onderhoud groenvoorzieningen €213.500,00

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostensoort : Beplanting wijk 7

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostensoort : Beplanting wijk 7

Verrekening uren handmatig

€143.000,00

Onderhoud groenvoorzieningen

€213.500,00

Totaal

€356.500,00