Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostensoort : Expl. Resultaat afdeling wijk 9

Kostensoort Kostensoort Bedrag
Totaal €6.522,27
Doorbelasting naar product -€195.684,38
Kostenverdeling lonen €202.206,65

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostensoort : Expl. Resultaat afdeling wijk 9

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostensoort : Expl. Resultaat afdeling wijk 9

Doorbelasting naar product

-€195.684,38

Kostenverdeling lonen

€202.206,65

Totaal

€6.522,27