Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostensoort : Expl. Resultaat afdeling wijk 6

Kostensoort Kostensoort Bedrag
Totaal €4.565,72
Doorbelasting naar product -€221.877,48
Kostenverdeling lonen €226.443,20

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostensoort : Expl. Resultaat afdeling wijk 6

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostensoort : Expl. Resultaat afdeling wijk 6

Doorbelasting naar product

-€221.877,48

Kostenverdeling lonen

€226.443,20

Totaal

€4.565,72