Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostensoort : Expl. Resultaat afdeling wijk 2

Kostensoort Kostensoort Bedrag
Totaal €8.358,58
Doorbelasting naar product -€287.695,02
Kostenverdeling lonen €296.053,60

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostensoort : Expl. Resultaat afdeling wijk 2

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostensoort : Expl. Resultaat afdeling wijk 2

Doorbelasting naar product

-€287.695,02

Kostenverdeling lonen

€296.053,60

Totaal

€8.358,58