Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostensoort : College van B&W

Kostensoort Kostensoort Bedrag
Totaal €987.240,00
Verzekeringen €6.362,57
Representatiekosten €8.722,88
Overige diensten €9.337,30
Specifieke verbruiksgoederen €10.000,00
Reis- en verblijfkosten dienstreizen €12.614,41
Goederen algemene benodigdheden €18.620,26
Kostenverdeling lonen €921.582,58

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostensoort : College van B&W

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostensoort : College van B&W

Verzekeringen

€6.362,57

Representatiekosten

€8.722,88

Overige diensten

€9.337,30

Specifieke verbruiksgoederen

€10.000,00

Reis- en verblijfkosten dienstreizen

€12.614,41

Goederen algemene benodigdheden

€18.620,26

Kostenverdeling lonen

€921.582,58

Totaal

€987.240,00