Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostensoort : College B&W - Pensioen

Kostensoort Kostensoort Bedrag
Totaal €551.268,40
Expl.boeking dotatie voorziening €190.000,00
Lasten voormalig personeel €361.268,40

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostensoort : College B&W - Pensioen

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostensoort : College B&W - Pensioen

Expl.boeking dotatie voorziening

€190.000,00

Lasten voormalig personeel

€361.268,40

Totaal

€551.268,40