Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostensoort : Bedrijfsmiddelen M&M

Kostensoort Kostensoort Bedrag
Totaal -€3.616.619,69
Kostenverdeling over.kosten -€4.604.787,84
Onderlinge verrekeningen Debet -€1.970.606,00
Ov. Goederen en diensten (stelpost) -€44.754,00
Lasten voormalig personeel €112.853,00
Kostenverdeling lonen €2.890.675,15

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostensoort : Bedrijfsmiddelen M&M

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostensoort : Bedrijfsmiddelen M&M

Kostenverdeling over.kosten

-€4.604.787,84

Onderlinge verrekeningen Debet

-€1.970.606,00

Ov. Goederen en diensten (stelpost)

-€44.754,00

Lasten voormalig personeel

€112.853,00

Kostenverdeling lonen

€2.890.675,15

Totaal

-€3.616.619,69