Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostensoort : Overige

Kostensoort Kostensoort Bedrag
Totaal €5.010.000,00
Expl.boeking dotatie reserve €5.000.000,00
Onderhoud weg en waterbouw €10.000,00

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostensoort : Overige

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostensoort : Overige

Expl.boeking dotatie reserve

€5.000.000,00

Onderhoud weg en waterbouw

€10.000,00

Totaal

€5.010.000,00