Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostensoort : Technische voorzieningen wijk 8

Kostensoort Kostensoort Bedrag
Totaal €122.100,00
Onderhoud groenvoorzieningen €73.100,00
Verrekening uren handmatig €49.000,00

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostensoort : Technische voorzieningen wijk 8

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostensoort : Technische voorzieningen wijk 8

Onderhoud groenvoorzieningen

€73.100,00

Verrekening uren handmatig

€49.000,00

Totaal

€122.100,00