Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostensoort : Overige stelposten loon-prijscompensatie

Kostensoort Kostensoort Bedrag
Totaal €18.995,20
Ov. Goederen en diensten (stelpost) €18.567,00
Ov. Goederen en diensten (stelpost) €428,20

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostensoort : Overige stelposten loon-prijscompensatie

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostensoort : Overige stelposten loon-prijscompensatie

Ov. Goederen en diensten (stelpost)

€18.567,00

Ov. Goederen en diensten (stelpost)

€428,20

Totaal

€18.995,20