Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostensoort : S VTH Vergunningen

Kostensoort Kostensoort Bedrag
Totaal €1.067.379,26
Kostenverdeling handmatig €19.919,00
Onderlinge verrekeningen Debet €0,23
Ov. Goederen en diensten (stelpost) €7.500,00
Overige diensten €117.300,00
Verrekening uren handmatig €922.660,03

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostensoort : S VTH Vergunningen

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostensoort : S VTH Vergunningen

Kostenverdeling handmatig

€19.919,00

Onderlinge verrekeningen Debet

€0,23

Ov. Goederen en diensten (stelpost)

€7.500,00

Overige diensten

€117.300,00

Verrekening uren handmatig

€922.660,03

Totaal

€1.067.379,26