Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostensoort : Griftpark

Kostensoort Kostensoort Bedrag
Totaal €2.056.000,00
Afschrijving activa module €100.000,00
Onderhoud gronden en terreinen €1.876.550,00
Toegerekende rente activa module €36.000,00
Verrekening uren handmatig €43.450,00

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostensoort : Griftpark

Verwijderen 2017 (Lasten): Kostensoort : Griftpark

Afschrijving activa module

€100.000,00

Onderhoud gronden en terreinen

€1.876.550,00

Toegerekende rente activa module

€36.000,00

Verrekening uren handmatig

€43.450,00

Totaal

€2.056.000,00