Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Verwijderen 2017 (Lasten): Taakveld : Volksgezondheid En Milieu

Taakveld Taakveld Bedrag
Totaal €1.249.976.352,91
Grondexploitatie (niet be €199.993.048,45
Inkomens-regeling €190.917.591,66
Geëscaleerde zorg 18+ €89.964.235,28
Wonen en bouwen €78.169.465,43
Maatwerkdienstverl. 18- €56.766.016,54
Onderwijshuisvesting €51.837.573,48
Samenkracht en burgerpart €49.121.673,26
Onderwijsbeleid en leerli €44.700.203,41
Verkeer en vervoer €44.161.288,65
Cultuurprestatie, cultuur €43.850.027,51
Wijkteams €40.268.893,96
Openbaar vervoer €36.022.000,00
Maatwerkdienstverl. 18+ €35.246.547,54
Sport accommodaties €29.438.800,18
Crisisbeheering en Brandw €26.593.065,62
Begeleide participatie €26.190.129,81
Volksgezondheid €23.972.159,63
Overige baten en lasten €23.126.363,41
Milieubeheer €22.114.434,88
Openbare orde en veilighe €21.486.416,09
Arbeidsparticipatie €19.039.404,89
Media €13.958.027,39
Economische ontwikkeling €12.995.644,91
Parkeren €12.368.744,34
Musea €11.382.660,36
Geëscaleerde zorg 18- €10.739.341,60
Bestuur €9.793.488,64
Matwerkvoorzieningen (WMO €9.444.463,33
Burgerzaken €9.350.778,19
Parkeerbelasting €7.582.803,32
Overhead €5.195.229,12
Cultureel erfgoed €4.823.989,33
Openbaar groen en (openlu €4.687.035,23
OZB woningen €4.389.686,08
Ruimtelijke Ordening €4.203.734,90
Sportbeleid en activering €4.024.748,06
Afval €3.735.326,00
Economische promotie €2.684.121,07
OZB-niet woningen €1.000.000,00
Riolering €868.780,36
Belastingen overig €436.167,00
Fysieke bedrijfsinfrastru -€6.131.756,00
Treasury -€30.536.000,00

Verwijderen 2017 (Lasten): Taakveld : Volksgezondheid En Milieu

Verwijderen 2017 (Lasten): Taakveld : Volksgezondheid En Milieu

Grondexploitatie (niet be

Inkomens-regeling

Geëscaleerde zorg 18+

Wonen en bouwen

Maatwerkdienstverl. 18-

Onderwijshuisvesting

Samenkracht en burgerpart

Onderwijsbeleid en leerli

Verkeer en vervoer

Cultuurprestatie, cultuur

Wijkteams

Openbaar vervoer

Maatwerkdienstverl. 18+

Sport accommodaties

Crisisbeheering en Brandw

Begeleide participatie

Volksgezondheid

Overige baten en lasten

Milieubeheer

Openbare orde en veilighe

Arbeidsparticipatie

Media

Economische ontwikkeling

Parkeren

Musea

Geëscaleerde zorg 18-

Bestuur

Matwerkvoorzieningen (WMO

Burgerzaken

Parkeerbelasting

Overhead

Cultureel erfgoed

Openbaar groen en (openlu

OZB woningen

Ruimtelijke Ordening

Sportbeleid en activering

Afval

Economische promotie

OZB-niet woningen

Riolering

Belastingen overig

Fysieke bedrijfsinfrastru

Treasury

Totaal

€1.249.976.352,91