Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Verwijderen 2017 (Lasten): Taakveld : Volksgezondheid En Milieu

Taakveld Taakveld Bedrag
Totaal €1.249.976.352,91
Treasury -€30.536.000,00
Fysieke bedrijfsinfrastru -€6.131.756,00
Belastingen overig €436.167,00
Riolering €868.780,36
OZB-niet woningen €1.000.000,00
Economische promotie €2.684.121,07
Afval €3.735.326,00
Sportbeleid en activering €4.024.748,06
Ruimtelijke Ordening €4.203.734,90
OZB woningen €4.389.686,08
Openbaar groen en (openlu €4.687.035,23
Cultureel erfgoed €4.823.989,33
Overhead €5.195.229,12
Parkeerbelasting €7.582.803,32
Burgerzaken €9.350.778,19
Matwerkvoorzieningen (WMO €9.444.463,33
Bestuur €9.793.488,64
Geëscaleerde zorg 18- €10.739.341,60
Musea €11.382.660,36
Parkeren €12.368.744,34
Economische ontwikkeling €12.995.644,91
Media €13.958.027,39
Arbeidsparticipatie €19.039.404,89
Openbare orde en veilighe €21.486.416,09
Milieubeheer €22.114.434,88
Overige baten en lasten €23.126.363,41
Volksgezondheid €23.972.159,63
Begeleide participatie €26.190.129,81
Crisisbeheering en Brandw €26.593.065,62
Sport accommodaties €29.438.800,18
Maatwerkdienstverl. 18+ €35.246.547,54
Openbaar vervoer €36.022.000,00
Wijkteams €40.268.893,96
Cultuurprestatie, cultuur €43.850.027,51
Verkeer en vervoer €44.161.288,65
Onderwijsbeleid en leerli €44.700.203,41
Samenkracht en burgerpart €49.121.673,26
Onderwijshuisvesting €51.837.573,48
Maatwerkdienstverl. 18- €56.766.016,54
Wonen en bouwen €78.169.465,43
Geëscaleerde zorg 18+ €89.964.235,28
Inkomens-regeling €190.917.591,66
Grondexploitatie (niet be €199.993.048,45

Verwijderen 2017 (Lasten): Taakveld : Volksgezondheid En Milieu

Verwijderen 2017 (Lasten): Taakveld : Volksgezondheid En Milieu

Treasury

Fysieke bedrijfsinfrastru

Belastingen overig

Riolering

OZB-niet woningen

Economische promotie

Afval

Sportbeleid en activering

Ruimtelijke Ordening

OZB woningen

Openbaar groen en (openlu

Cultureel erfgoed

Overhead

Parkeerbelasting

Burgerzaken

Matwerkvoorzieningen (WMO

Bestuur

Geëscaleerde zorg 18-

Musea

Parkeren

Economische ontwikkeling

Media

Arbeidsparticipatie

Openbare orde en veilighe

Milieubeheer

Overige baten en lasten

Volksgezondheid

Begeleide participatie

Crisisbeheering en Brandw

Sport accommodaties

Maatwerkdienstverl. 18+

Openbaar vervoer

Wijkteams

Cultuurprestatie, cultuur

Verkeer en vervoer

Onderwijsbeleid en leerli

Samenkracht en burgerpart

Onderwijshuisvesting

Maatwerkdienstverl. 18-

Wonen en bouwen

Geëscaleerde zorg 18+

Inkomens-regeling

Grondexploitatie (niet be

Totaal

€1.249.976.352,91