Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Verwijderen 2017 (Lasten): Taakveld : Ruimtelijke Ordening En Volkshuisvesting

Verwijderen 2017 (Lasten): Taakveld : Ruimtelijke Ordening En Volkshuisvesting

Verwijderen 2017 (Lasten): Taakveld : Ruimtelijke Ordening En Volkshuisvesting

Overhead

Totaal

€74.574.707,79