Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Verwijderen 2017 (Lasten): Taakveld : Volksgezondheid En Milieu

Taakveld Taakveld Bedrag
Totaal €1.249.976.352,91
Afval €3.735.326,00
Arbeidsparticipatie €19.039.404,89
Begeleide participatie €26.190.129,81
Belastingen overig €436.167,00
Bestuur €9.793.488,64
Burgerzaken €9.350.778,19
Crisisbeheering en Brandw €26.593.065,62
Cultureel erfgoed €4.823.989,33
Cultuurprestatie, cultuur €43.850.027,51
Economische ontwikkeling €12.995.644,91
Economische promotie €2.684.121,07
Fysieke bedrijfsinfrastru -€6.131.756,00
Geëscaleerde zorg 18+ €89.964.235,28
Geëscaleerde zorg 18- €10.739.341,60
Grondexploitatie (niet be €199.993.048,45
Inkomens-regeling €190.917.591,66
Maatwerkdienstverl. 18+ €35.246.547,54
Maatwerkdienstverl. 18- €56.766.016,54
Matwerkvoorzieningen (WMO €9.444.463,33
Media €13.958.027,39
Milieubeheer €22.114.434,88
Musea €11.382.660,36
OZB woningen €4.389.686,08
OZB-niet woningen €1.000.000,00
Onderwijsbeleid en leerli €44.700.203,41
Onderwijshuisvesting €51.837.573,48
Openbaar groen en (openlu €4.687.035,23
Openbaar vervoer €36.022.000,00
Openbare orde en veilighe €21.486.416,09
Overhead €5.195.229,12
Overige baten en lasten €23.126.363,41
Parkeerbelasting €7.582.803,32
Parkeren €12.368.744,34
Riolering €868.780,36
Ruimtelijke Ordening €4.203.734,90
Samenkracht en burgerpart €49.121.673,26
Sport accommodaties €29.438.800,18
Sportbeleid en activering €4.024.748,06
Treasury -€30.536.000,00
Verkeer en vervoer €44.161.288,65
Volksgezondheid €23.972.159,63
Wijkteams €40.268.893,96
Wonen en bouwen €78.169.465,43

Verwijderen 2017 (Lasten): Taakveld : Volksgezondheid En Milieu

Verwijderen 2017 (Lasten): Taakveld : Volksgezondheid En Milieu

Afval

Arbeidsparticipatie

Begeleide participatie

Belastingen overig

Bestuur

Burgerzaken

Crisisbeheering en Brandw

Cultureel erfgoed

Cultuurprestatie, cultuur

Economische ontwikkeling

Economische promotie

Fysieke bedrijfsinfrastru

Geëscaleerde zorg 18+

Geëscaleerde zorg 18-

Grondexploitatie (niet be

Inkomens-regeling

Maatwerkdienstverl. 18+

Maatwerkdienstverl. 18-

Matwerkvoorzieningen (WMO

Media

Milieubeheer

Musea

OZB woningen

OZB-niet woningen

Onderwijsbeleid en leerli

Onderwijshuisvesting

Openbaar groen en (openlu

Openbaar vervoer

Openbare orde en veilighe

Overhead

Overige baten en lasten

Parkeerbelasting

Parkeren

Riolering

Ruimtelijke Ordening

Samenkracht en burgerpart

Sport accommodaties

Sportbeleid en activering

Treasury

Verkeer en vervoer

Volksgezondheid

Wijkteams

Wonen en bouwen

Totaal

€1.249.976.352,91