Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Begroting Q4 Programma 2017 (Lasten): Kostensoort : gesubsidieerd arbeid

Kostensoort Kostensoort Bedrag
Totaal €3.195.791,01
Kostenverdeling lonen €3.424.162,65
Betaalde Subsidies €0,54
Inkomensoverdracht instelling/persoon €0,46
Kostenverdeling handmatig -€12.977,00
Kostenverdeling over.kosten -€215.395,64

Begroting Q4 Programma 2017 (Lasten): Kostensoort : gesubsidieerd arbeid

Begroting Q4 Programma 2017 (Lasten): Kostensoort : gesubsidieerd arbeid

Kostenverdeling lonen

€3.424.162,65

Betaalde Subsidies

€0,54

Inkomensoverdracht instelling/persoon

€0,46

Kostenverdeling handmatig

-€12.977,00

Kostenverdeling over.kosten

-€215.395,64

Totaal

€3.195.791,01