Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Begroting Q4 Programma 2017 (Lasten): Kostensoort : activering en toelei

Kostensoort Kostensoort Bedrag
Totaal €13.801.441,00
Sociale uitkeringen in natura €1.305.000,00
Ov. Goederen en diensten (stelpost) €673.000,00
Overige diensten €8.033.954,00
Sociale uitkering in geld €385.000,00
SIU Inkomensoverdrachten €70.000,00
Verrekening uren handmatig €3.886.183,00
Onderlinge verrekeningen Debet -€551.696,00

Begroting Q4 Programma 2017 (Lasten): Kostensoort : activering en toelei

Begroting Q4 Programma 2017 (Lasten): Kostensoort : activering en toelei

Sociale uitkeringen in natura

€1.305.000,00

Ov. Goederen en diensten (stelpost)

€673.000,00

Overige diensten

€8.033.954,00

Sociale uitkering in geld

€385.000,00

SIU Inkomensoverdrachten

€70.000,00

Verrekening uren handmatig

€3.886.183,00

Onderlinge verrekeningen Debet

-€551.696,00

Totaal

€13.801.441,00