Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Begroting Q4 Programma 2017 (Lasten): Kostensoort : arbeidsmarktbeleid

Kostensoort Kostensoort Bedrag
Totaal €714.716,00
Ov. Goederen en diensten (stelpost) €627.716,00
SIU Inkomensoverdrachten €87.000,00

Begroting Q4 Programma 2017 (Lasten): Kostensoort : arbeidsmarktbeleid

Begroting Q4 Programma 2017 (Lasten): Kostensoort : arbeidsmarktbeleid

Ov. Goederen en diensten (stelpost)

€627.716,00

SIU Inkomensoverdrachten

€87.000,00

Totaal

€714.716,00