Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Begroting Q4 Programma 2017 (Lasten): Kostensoort : Werkgelegenheidsoff.

Kostensoort Kostensoort Bedrag
Totaal €1.077.456,88
Kostenverdeling lonen €65.849,00
Ov. Goederen en diensten (stelpost) €836.000,00
SIU Inkomensoverdrachten €180.000,00
Kostenverdeling handmatig -€250,00
Kostenverdeling over.kosten -€4.142,12

Begroting Q4 Programma 2017 (Lasten): Kostensoort : Werkgelegenheidsoff.

Begroting Q4 Programma 2017 (Lasten): Kostensoort : Werkgelegenheidsoff.

Kostenverdeling lonen

€65.849,00

Ov. Goederen en diensten (stelpost)

€836.000,00

SIU Inkomensoverdrachten

€180.000,00

Kostenverdeling handmatig

-€250,00

Kostenverdeling over.kosten

-€4.142,12

Totaal

€1.077.456,88