Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Begroting Iv3 2017 (Baten): Kostensoort : Afrek. PS Comm. Vg.

Kostensoort Kostensoort Bedrag
Totaal €7.369.925,00
Verkoop gronden €6.444.925,00
Opbrengst huur onroerende zaken €925.000,00

Begroting Iv3 2017 (Baten): Kostensoort : Afrek. PS Comm. Vg.

Begroting Iv3 2017 (Baten): Kostensoort : Afrek. PS Comm. Vg.

Verkoop gronden

€6.444.925,00

Opbrengst huur onroerende zaken

€925.000,00

Totaal

€7.369.925,00