Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Begroting Iv3 2017 (Baten): Kostensoort : Krommerijn eigenaarslasten

Kostensoort Kostensoort Bedrag
Totaal €98.638,01
Opbrengst huur onroerende zaken €50.092,00
Vergoeding overige goederen €743,75
Onttrekking (afschrijving) VA reserve €47.802,26

Begroting Iv3 2017 (Baten): Kostensoort : Krommerijn eigenaarslasten

Begroting Iv3 2017 (Baten): Kostensoort : Krommerijn eigenaarslasten

Opbrengst huur onroerende zaken

€50.092,00

Vergoeding overige goederen

€743,75

Onttrekking (afschrijving) VA reserve

€47.802,26

Totaal

€98.638,01