Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Begroting Iv3 2017 (Baten): Kostensoort : Hommel expl.lsten

Kostensoort Kostensoort Bedrag
Totaal €1.047.345,50
Opbrengst huur onroerende zaken €63.345,50
Opbrengst servicekosten €4.000,00
Vergoeding ov goed diensten (stelpost) €955.000,00
Vergoeding overige goederen €25.000,00

Begroting Iv3 2017 (Baten): Kostensoort : Hommel expl.lsten

Begroting Iv3 2017 (Baten): Kostensoort : Hommel expl.lsten

Opbrengst huur onroerende zaken

€63.345,50

Opbrengst servicekosten

€4.000,00

Vergoeding ov goed diensten (stelpost)

€955.000,00

Vergoeding overige goederen

€25.000,00

Totaal

€1.047.345,50