Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Begroting Iv3 2017 (Baten): Kostensoort : Binnenaccom. Eigenaarslasten

Kostensoort Kostensoort Bedrag
Totaal €340.353,27
Opbrengst huur onroerende zaken €150.000,00
Vergoeding overige goederen €2.566,33
Onttrekking (afschrijving) VA reserve €187.786,94

Begroting Iv3 2017 (Baten): Kostensoort : Binnenaccom. Eigenaarslasten

Begroting Iv3 2017 (Baten): Kostensoort : Binnenaccom. Eigenaarslasten

Opbrengst huur onroerende zaken

€150.000,00

Vergoeding overige goederen

€2.566,33

Onttrekking (afschrijving) VA reserve

€187.786,94

Totaal

€340.353,27