Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Begroting Iv3 2017 (Baten): Kostensoort : Kwakel eigenaarslasten

Kostensoort Kostensoort Bedrag
Totaal €12.379,54
Vergoeding overige goederen €93,34
Onttrekking (afschrijving) VA reserve €12.286,20

Begroting Iv3 2017 (Baten): Kostensoort : Kwakel eigenaarslasten

Begroting Iv3 2017 (Baten): Kostensoort : Kwakel eigenaarslasten

Vergoeding overige goederen

€93,34

Onttrekking (afschrijving) VA reserve

€12.286,20

Totaal

€12.379,54