Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Begroting Iv3 2017 (Baten): Kostensoort : Speeltuinen eigenaarslasten

Kostensoort Kostensoort Bedrag
Totaal €149.045,54
Opbrengst huur onroerende zaken €44.809,66
Vergoeding overige goederen €1.123,83
Onttrekking (afschrijving) VA reserve €103.112,05

Begroting Iv3 2017 (Baten): Kostensoort : Speeltuinen eigenaarslasten

Begroting Iv3 2017 (Baten): Kostensoort : Speeltuinen eigenaarslasten

Opbrengst huur onroerende zaken

€44.809,66

Vergoeding overige goederen

€1.123,83

Onttrekking (afschrijving) VA reserve

€103.112,05

Totaal

€149.045,54