Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Begroting Iv3 2017 (Baten): Kostensoort : Huishoudelijke afvalinzameling

Kostensoort Kostensoort Bedrag
Totaal €3.173.558,21
Vergoeding ov goed diensten (stelpost) €2.641.942,21
Inkomensoverdracht instelling/persoon €408.000,00
Expl.boeking onttrekking reserve €123.616,00

Begroting Iv3 2017 (Baten): Kostensoort : Huishoudelijke afvalinzameling

Begroting Iv3 2017 (Baten): Kostensoort : Huishoudelijke afvalinzameling

Vergoeding ov goed diensten (stelpost)

€2.641.942,21

Inkomensoverdracht instelling/persoon

€408.000,00

Expl.boeking onttrekking reserve

€123.616,00

Totaal

€3.173.558,21