Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Begroting Iv3 2017 (Baten): Kostensoort : Sportparken eigenaarslasten

Kostensoort Kostensoort Bedrag
Totaal €1.694.174,79
Vergoeding overige goederen €32.847,42
Opbrengst huur onroerende zaken €228.005,73
Expl.boeking onttrekking reserve €339.000,00
Onttrekking (afschrijving) VA reserve €1.094.321,64

Begroting Iv3 2017 (Baten): Kostensoort : Sportparken eigenaarslasten

Begroting Iv3 2017 (Baten): Kostensoort : Sportparken eigenaarslasten

Vergoeding overige goederen

€32.847,42

Opbrengst huur onroerende zaken

€228.005,73

Expl.boeking onttrekking reserve

€339.000,00

Onttrekking (afschrijving) VA reserve

€1.094.321,64

Totaal

€1.694.174,79