Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Begroting Iv3 2017 (Baten): Kostensoort : Volkstuinen eigenaarslasten

Kostensoort Kostensoort Bedrag
Totaal €160.859,92
Vergoeding overige goederen €1.212,92
Opbrengst huur onroerende zaken €159.647,00

Begroting Iv3 2017 (Baten): Kostensoort : Volkstuinen eigenaarslasten

Begroting Iv3 2017 (Baten): Kostensoort : Volkstuinen eigenaarslasten

Vergoeding overige goederen

€1.212,92

Opbrengst huur onroerende zaken

€159.647,00

Totaal

€160.859,92