Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Realisatie Q1 2018 (Lasten): Kostenplaats : Overhead

Kostenplaats Kostenplaats Bedrag
Totaal €160.415.012,43
Directie en Staf Algemeen -€1,00
Directiesecretariaat €3.944,00
Communicatie €4,00
K.A.M. coördinator €13,00
Hoofd en Staf IMH €0,00
Hoofd Ontwikkeling, Verk & Relatie €0,00
Verkoop €0,00
Ontwikkeling en relatiebeheer -€0,00
Projecten -€0,00
IMH Automatisering €0,00
Bedrijfsbureau €0,00
Kliko's uitzetten €0,00
Hoofd & Teamchef Transportdienst €0,00
Containertransport €0,00
Ondergronds Inzamelen -€0,00
Kraanwagen €0,00
Glasinzameling €0,00
Calamiteiten €0,00
Klein Gevaarlijk Afval €0,00
Hoofd Inzamelen Teams €0,00
Inzamelen Teams -€0,00
Containerdienst Inzamelen teams -€0,00
Hoofd Gescheiden Inzamelen €0,00
Markten €0,00
Havens €0,00
Stadsingenieurs algemeen €968,96
SI Projectresultaten €0,00
Stadsingenieurs Interne Projecten €0,00
Stadsingenieurs Afdelingshoofd €10,01
Stadsingenieurs Ondersteuning €80,62
Stadsingenieurs Stedelijke Omgeving €115.684,32
Stadsingenieurs Infrastructuur €104.386,64
Stadsingenieurs Constructies en Bodem €24.545,93
Project Management SI -€248.406,48
Stadsingenieurs Overplaatsbaar -€0,00
Advies en Informatie €0,00
BORG algemeen (BORG algemeen) €0,00
CT Algemeen -€0,17
CT Begraafplaatsen €0,00
Cultuurtechniek algemeen €0,00
Team Std Groen & Bomen (Stedelijk groen) -€0,00
Team Bos en Bomen (Bos en Bomen) €0,00
Team Stedelijk W&R en Talon €0,00
Civiele Techniek algemeen €0,00
Team Werktuigbouw (Werktuigbouw) €0,00
Team Civiele Constructies €0,00
Team Installaties (Installaties) €0,00
Hoofd en Staf €0,00
Gebiedsmanagement Geb1 W/BS €0,00
Schoon Wijkteam West -€0,00
Groen/Grijs Wijkteam West -€0,00
Gebiedsmanagement Geb2 NW/OV €0,00
Schoon Wijkteam Noordwest €0,00
Groen/Grijs Wijkteam Noordwest €0,00
Gebiedsmanagement Geb3 NO/O €0,00
Schoon Wijkteam Noordoost -€0,00
Groen/Grijs Wijkteam Noordoost -€0,00
Gebiedsmanagement Geb4 Z/ZW €0,00
Schoon Wijkteam Zuid -€0,00
Groen/Grijs Wijkteam Zuid -€0,00
Gebiedsmanagement Geb5 LR/VdM €0,00
Schoon Wijkteam LR €0,00
Groen/Grijs Wijkteam LR -€0,00
Hoofd & Managementassistent €204,00
Facilitair Serviceteam Tractieweg -€15,08
Wasplaats/FAZA   -€7,84
Materieelbeheer Faza -€6,84
Exploitatie Tractieweg 2 €7,32
Exploitatie Leidsche Rijn -€0,48
Exploitatie Vaartserijnstraat 1A -€0,48
Exploitatie van Swindenstraat 225 -€0,60
SW Frictiekosten Stadstoezicht €660,00
VGB Algemeen €0,00
VGB Team Installaties €0,00
VGB Gebouwen €0,00
VGB TTO €0,00
VGB Staf -€0,00
SB Overhead algemeen -€613.345,01
Directiezaken overhead €1.196,60
IPM overhead -€4,52
Communicatie overhead -€436,44
KAM overhead -€84,52
OR overhead -€527,20
P&O overhead unit €196,08
P&O overhead overig €4,00
Planning & Control overhead €1.292,00
FAZA overhead ed -€4,00
Materieelbeheer overhead -€36,68
Fac. Serviceteam TW overhead -€2,68
Exploitatie TW 2 overhead -€57.999,64
Exploitatie LR overhead €58.013,32
Exploitatie Vaartserijnstr overhead €5,32
Exploitatie v Swindenstr overhead €5,32
Exploitatie Laan v Maarschw overhead €9,32
Overhead staf IMH €0,00
IMH Overh OVB -€0,00
IMH Overh Proj €0,00
Overhead Transportdienst €0,00
Overhead Inzameldienst €0,00
Overhead ASS €0,00
Overhead Markten €109.963,11
Overhead Havens publiek €237.371,76
Overhead Havens commercieel €10.704,48
Overhead IMH overig €0,00
Overhead Afvalstoffenheffing €2.261.494,03
Overhead Bedrijfsafval €506.676,60
Overhead Havens €0,00
BORG A&I OVH €0,00
BORG CT alg OVH €0,00
BORG CTO alg OVH €0,00
BORG INFRA OVH €0,00
BORG OVH divers €198.044,00
BORG VGB OVH €650.978,02
SBH Reg Onderhoud €1.739.091,16
SBH VVI €103.396,21
SBH Rioolh €668.666,11
afd. hoofd W&S €766.879,53
geb. manager We/Bi €722.066,97
geb. manager NW/Ov €809.142,49
geb. manager Oo/NO €579.922,17
geb. manager Zu/ZW €596.780,97
geb. manager LR/VdM €797.065,68
VGE Management €617.074,40
VGE Bereikbaarheid €93.071,96
VGE Binnenaccommodaties €114.958,73
VGE Buitenaccommodaties €197.306,67
VGE Zwembaden €105.275,12
VGE Welzijn en FB €130.366,31
VGE Staf €141.407,63
BV Inkoop OVH €4,00
BV Wasplaats OVH €5,72
SB Overh KVS €15.399,12
VGE Management €92.557,00
VGE Bereikbaarheid €0,00
Zwembad Den Hommel -€0,00
Zwembad De Kwakel -€0,00
Zwembad Fletiomare €0,00
Zwembad Algemeen -€0,00
VGE Binnenaccommodaties -€0,00
VGE Buitenaccommodaties €0,00
VGE Welzijn -€0,00
VGE algemeen welzijn/FB €0,00
VGE Facilitair €0,00
VGE Projectleider & Adviseurs €77.095,00
VGE Vastgoedloket €0,00
VGE Informatie & Proces €0,00
VGE Vastgoedadministratie €0,00
BCS Bestuurs- en Concernstaf €0,00
BCS Concernmanagement IPM €0,00
BCS Personeel datagedreven sturing €0,00
BCS Concernmanagement F&C €0,00
BCS Concernmanagement HRM €0,00
BCS Concernmanagement strategie €0,00
BCS Europese Internation Zaken personeel €0,00
BCS Bestuurs- en concernondersteuning €0,00
BCS Staf €46.071,00
BCS Staf officemanagement -€46.071,00
BCS Staf voormalig personeel €0,00
BCS Concernposten €0,00
BCS B&W €0,00
IB IV Management €746.678,35
IB IV Kernvoorzieningen €2.385.520,10
IB IV Dienstverlening intern €1.606.933,06
IB IV Dienstverlening extern €2.649.718,16
IB IV U-flex Informatie&ProcesManagement -€3.780,00
IB IV Postlogistiek centrum (team) €850.918,95
IB AUTO €363.113,07
IB AUTO Besturing & Control €111.171,00
IB AUTO Besturing & Control algemeen €1.629.375,00
IB AUTO Vernieuwing €102.458,00
IB AUTO Vernieuwing algemeen €797.098,00
IB AUTO Vernieuwing projectmanagement €864.674,00
IB AUTO SolutionCenter €102.458,00
IB AUTO SolutionCenter eerstelijnsupport -€13.849,00
IB AUTO SolutionCenter tweedelijnsupport €477.975,00
IB AUTO U-Cloudmanagement €2.331.310,00
IB AUTO SolutionCenter coördinatie €236.865,00
IB AUTO Toolmanagament €1.040.565,00
IB AUTO Operation Center €102.458,00
IB AUTO U-Cloud Beheer €997.236,00
IB AUTO Applicatiebeheer €750.380,00
IB AUTO Infrastructuurbeheer €331.427,00
IB Financiën €604.397,51
IB Financiën Betalen en Ontvangen €2.247.223,67
IB Financiën Servicedesk -€0,03
IB Financiën Financieel specialisten €1.857.757,37
IB Financiën Algemene administratie €90.000,00
IB Financiën Treasury €194.445,96
IB Financiën Risicobeheer €32.390,40
IB Financiën Uflex €819.573,90
IB Human Resource Management €638.885,45
IB HRM Frontoffice/Backoffice €1.078.106,58
IB HRM Adviseurs op HR gebied €1.165.928,18
IB HRM Expertiseteam diverse dossiers €1.614.112,94
JZI Management €208.369,46
IB JZI Bezwaar & Beroep €2.419.770,27
IB JZI Juridisch advies & Specials €1.020.236,05
Inkoop €754.775,00
IB Facilitair en Huisvesting €1.297.517,99
IB F&H Huisvesting €1.148.131,00
IB F&H Dienstverlening €1.763.347,00
IB F&H Serviceplein €104.580,00
IB F&H Servicedesk €1.583.546,00
IB MCN MT en overhead €792.966,77
IB MCN Bestuur,Newsroom&Crisiscommunicat €1.789.540,00
IB MCN Organisatie, Ontwikkeling&Fysiek €514.275,00
IB MCN Stad, Marketing & Sociaal €269.191,00
IB Concern Inkoop €1,58
IB Projectmanagementbureau €1.178.850,18
IB PMB Officemanagement €627.620,09
IB PMB Ambtelijk secretarissen OR €60.000,00
IB PMB Jongerenpool €0,00
IB Onderzoek €1.300.718,61
Vergunningverlening, Toez. en Handhaving €0,00
VTH overhead Staf €750.026,61
VTH overhead Officemanagement €504.174,86
VTH overhead Vergunningen €613.716,08
VTH overhead THBO €527.862,22
VTH overhead THOR €916.866,04
VTH Staf Algemeen €0,00
VTH Staf IPM €0,00
VTH Staf Welstand €0,00
VTH Vergunningen €0,00
VTH Toezicht en Handhaving Bebouwde Omg. €0,00
VTH Toezicht en Handhaving Openb. Ruimte €0,20
UVO IRM Managers €1.068.563,00
Integr portefeuillemanagement IRM -€0,00
Integr portefeuillemanagement financien €0,00
Integr portefeuillemanagement algemeen €0,00
portefeuille vastgoed pm €618,89
portefeuille vastgoed pl €1.149,99
portefeuille onderwijs pm €0,00
portefeuille onderwijs pl €5.495,40
WI Werk en Inkomen €0,00
WI Frictiekosten €0,00
WI Taakstelling €0,00
WI Opleidingskosten €0,00
WI Advieskosten €0,00
WI Afdelingskosten €0,00
WI Unit Bedrijfsvoering Overhead €3.109.033,00
WI Unit Beleid Overhead €761.476,00
WI Unit Werk Overhead €434.031,00
WI Unit Participatie Overhead €519.635,00
WI Unit Inkomen Overhead €519.635,00
WI Unit Bedrijfsvoering €0,00
WI BV Team BC en FB €0,00
WI BV Team Informatie & Procesmanagement -€8.614,00
WI Unit Beleid en Kwaliteitsontwikkeling €0,00
WI BKO Beleid en contractmanagement €0,00
WI BKO Team Kwaliteit en Ontwikkeling €0,00
WI Unit Werk €0,00
WI Team Werk 1 €0,00
WI Team Werk 2 €585.000,00
WI Werk Team Frontoffice Werk 3 €0,00
WI Werk Team Jongeren €0,00
WI WSP €0,00
WI Team Werk 3 €0,00
WI Team Werk 4 €0,00
WI Unit Participatie €0,00
WI Part Team Frontoffice Participatie 1 €0,00
WI Part Team Participatie €0,00
WI Part Team Frontoffice Participatie 3 €0,00
WI Team Schuldhulpverlening 1 €50.000,00
WI Team Schuldhulpverlening 2 €125.000,00
WI Team WMO 1 €0,00
WI Team WMO 2 €0,00
WI Unit Inkomen €0,00
WI INK Team Beheer Inkomensvoorziening 1 €0,00
WI INK Team Beheer Inkomensvoorziening 2 €0,00
WI INK Team Beheer Inkomensvoorziening 3 €0,00
WI INK Team Beheer Inkomensvoorziening 4 €0,00
WI INK Team Handhaving €9.000,00
WI INK Team Nieuwe aanvragen en Risk €0,00
Overhead Publiekszaken €1.343.004,41
Overhead primair proces KCC €288.952,00
Overhead primair proces PDV €2.311,00
Overhead primair proces Burgerzaken €254.800,00
PBZ Bedrijfsbureau -€30.887,00
PBZ Algemene kostenplaats Burgerzaken -€1.147,00
PBZ Burgerzaken Team 1 €27.508,00
PBZ Burgerzaken Team 2 €1.498,00
PBZ Burgerzaken Team Kennis en Kwaliteit -€20.602,00
Volksgezondheid €103.745,00
Volksgezondheid overhead €3.073.150,00
Jeugdgezondheidszorg €0,00
Publieke gezondheidszorg €17.682,00
REO Overhead -€0,36
REO Stedenbouw en Planologie €0,00
REO Gebieden en Projecten en JZ RO €0,00
REO Erfgoed €0,00
REO Erfgoed arch. proj. €0,00
REO Grondzaken €0,00
REO Economische Zaken €0,00
REO Wonen en Programma's €0,00
Bureau NegenTien €0,00
Bureau NegenTien Staf (olv directeur) €0,00
Bureau NegenTien Realisatie €0,00
MM Financien en IPM (olv controller) €0,00
MM Realisatie Mobiliteit €0,00
MM Realisatie Milieu -€0,00
MM Expertise Mobiliteit €0,00
MM Expertise Milieu €0,00
MM Sectoradviseurs (olv sectormanager) €0,00
MO Maatschappelijke Ontwikkeling overhd €0,00
MO Maatschappelijke Ontwikkeling overhd €1.562.440,00
MO Leerlingzaken overhead €136.284,00
MO Onderwijs overhead €141.227,00
MO Sport en samenleving overhead €154.154,00
MO Staf overhead €793.177,00
MO Subsidiebureau overhead €129.936,00
MO Officemangement overhead €562.257,00
MO Jeugd, zorg en veiligheid overhead €151.467,00
MO Meedoen naar vermogen overhead €166.213,00
MO Staf overhead €0,00
MO Onderwijs overhead €0,00
MO Jeugd, zorg en veiligheid overhead €0,00
MO Sport en samenleving overhead €0,00
MO Meedoen naar vermogen overhead €0,00
MO Leerlingzaken overhead €0,00
MO Subsidiebureau overhead €0,00
Veiligheid €0,00
Veiligheid Overhead €944.087,00
Veiligheid Staf -€0,00
Veiligheid Cluster 1 €0,00
Veiligheid Cluster 2 €0,00
Veiligheid Cluster 3 €0,00
Wijken overhead €1.710.110,00
Wijken staf €0,00
Wijken Wijkbureau West €0,00
Wijken Wijkbureau Binnenstad €0,00
Wijken Wijkservicecentrum Noordwest €0,00
Wijken Wijkbureau Overvecht €0,00
Wijken Wijkbureau Noordoost €0,00
Wijken Wijkbureau Zuid €0,00
Wijken Wijkservicecentrum Zuidwest €0,00
Wijken Wijkservicecentrum Vleuten de Mrn €0,00
Wijken Wijkbureau Leidsche Rijn €0,00
Culturele Zaken Overhead-beleid -€900,00
Culturele Zaken Communicatie €0,00
Culturele Zaken Overhead-mngmt & control €300.804,00
Gilde 5 Overhead Business intelligence €2.570.745,00
Ruimte overhead overig €1.652.700,00
Opleidingskosten €522.538,00
Afdelingskosten €114.100,00
Gilde 1 Wonen, werken, verblijven €0,00
Gilde 2 Ruimte, kwaliteit, duurzaamheid €0,00
Gilde 3 Investeren en exploiteren €0,00
Gilde 4 Werken met de stad €0,00
Gilde 6 Opgavesturing €0,00
Gilde 5 BI, org.vernwing en prof support €0,00
Hulpkostenplaats Ruimte €0,00
Raadsorganen - Gemeenteraad €64.685,00
Raadsorganen - Rekenkamer €0,00
Raadsorganen - Griffie €0,00
Raadsorganen - Ombudszaken €0,00
KlantContactCentrum €3.300.004,26
Programma Publiekdienstverlening €1.575.731,30
BCS Programma Organisatievernieuwing €0,02
BCS Kostenplaatsen €90,00
BCS Concernmanagement IPM €930.931,23
BCS Reserveringen en ontvangen bedragen -€423.391,00
BCS Programma's €2.769.757,60
BCS Datagedreven sturing €2.000.000,00
BCS Concernmanagement F&C €3.088.698,66
BCS F&C Audit €54.268,90
BCS F&C Project Inkoop €449.226,00
BCS Concernmanagement HRM €1.114.041,52
BCS Concern HRM projecten €458.000,00
BCS Concern HRM organisatievernieuwing €116.572,00
BCS Europese Internation Zaken materieel -€2.000,00
BCS Toerekening europese internat. zaken €1.177.560,49
BCS Expat desk €84.569,00
BCS Bestuurs- en concernondersteuning €2.813.663,63
BCS Staf -€1.000,00
BCS Staf officemanagement €0,00
BCS Algemeen €55.000,00
BCS Overige posten €420.000,00
BCS Programma overhead €131.238,00
BCS Overhead algemene ondersteuning €1.302.804,98
BCS Concernposten €575.139,85
Toerekening Gemeentebreed IB €10.675.576,00
Algemeen KPL. Producten €474.600,00
IB IV Generiek product -€116.679,71
IB IV Kern- en basisreg. €850.190,00
IB IV Interne trans.dienstv. €1.280.274,00
IB IV Pers. productiviteit €816.425,00
IB IV Postlogistiek en DMS €860.802,00
IB IV Externe inform.dienstv. €125.050,00
IB IV Externe trans.dienstv. €458.528,00
IB IV Samenwerken €468.000,00
IBAUTO Datacentre II €127.000,00
IBAUTO Generike Beheermiddelen €1.259.000,00
IB AUTO Ext. Dienstverlening €770.578,00
IB ABU Accessoires €25.000,00
IB AUTO VDI Desktop €837.958,00
IB AUTO Telefonie €1.478.296,00
IB AUTO Connectivity €2.197.176,00
IB AUTO Hosting €6.298.601,85
IB AUTO Printen en kopiëren €175.874,00
IB ABU Cameratoezicht -€167.692,00
IB ABU Generiek product €368.912,84
IB FIN Generiek product €103.278,88
IB FIN Betalen en Ontvangen €2.838,00
IB FIN Aansprakelijkheidsverzeking €215.000,00
IB FIN Verhaalsschades €25.000,00
IB FIN Overige Risicobeheer €25.000,00
IB FIN Externe Dienstverlening €162.500,00
IB FD Brandverzekering -€1.500.000,00
IB HRM Generiek product -€96.019,75
Pensioen Raadsorganen €11.422,00
IB HRM Frontoffice/Backoffice €135.000,00
IB HRM Arbo en Gezondheid €450.000,00
IB HRM WAO/WIA uitkeringen -€350.000,00
IB HRM Ondernemingsraad Centraal €10.000,00
Generiek €316.001,00
Bezwaar & Beroep €100.000,00
Strategisch Inkoop €40.000,00
IB Juridische Zaken -€0,17
IB FAC Generiek product -€655.271,16
IB F&H Huisvesting Stadskantoor €11.665.408,74
IB F&H Planmatig onderhoud Stadskantoor €1.770.923,00
IB F&H Correctief onderhoud Stadskantoor €269.850,00
IB F&H Energie Stadskantoor €845.000,00
IB F&H Inventaris Stadskantoor €807.121,00
IB F&H Planten Stadskantoor €103.231,00
IB F&H Consumptieve diensten SK €1.164.895,17
IB F&H Veiligheid en beveiliging SK €1.301.600,25
IB F&H Schoonmaak en afval SK €1.536.000,00
IB F&H Ontvangst en gastheerschap SK €379.562,00
IB F&H Printen en kopiëren SK €259.198,00
IB F&H Expeditie en logistiek SK €56.500,00
IB F&H Huisvesting decentraal €3.420.712,00
IB F&H Planmatig onderhoud MKL €255.155,00
IB F&H Correctief onderhoud MKL €115.818,00
IB F&H Energie decentrale huisvesting €368.000,00
IB F&H Inventaris MKL €26.057,00
IB F&H Planten MKL €15.000,00
IB F&H Voorzien in consumptieve diensten €149.500,00
IB F&H Veiligheid en beveiliging €255.602,00
IB F&H Schoonmaak en afval €355.000,00
IB F&H Printen en kopiëren €29.500,00
IB F&H Informatiemanagement en Innovatie €120.798,00
IB F&H Wagenpark €240.087,00
IB F&H Projecten -€50.000,00
IB F&H Bedrijfsvoering €71.000,00
IB F&H Diverse huurders Stadhuis -€144.769,00
IB MCN Generiek product -€985,68
IB MCN Marketing €244.055,00
IB MCN Content & Crisis €97.549,00
IB MCN Professionalisering €4.989,00
Corporate & Overig €51.527,00
Bedrijfsvoering COIN €0,47
IB PMB Adviesproduct -€13.366,00
IB PMB Parkeerproduct -€332.289,05
IB Onderzoek Basis €128.874,30

Realisatie Q1 2018 (Lasten): Kostenplaats : Overhead

Realisatie Q1 2018 (Lasten): Kostenplaats : Overhead

Directie en Staf Algemeen

Directiesecretariaat

Communicatie

K.A.M. coördinator

Hoofd en Staf IMH

Hoofd Ontwikkeling, Verk & Relatie

Verkoop

Ontwikkeling en relatiebeheer

Projecten

IMH Automatisering

Bedrijfsbureau

Kliko's uitzetten

Hoofd & Teamchef Transportdienst

Containertransport

Ondergronds Inzamelen

Kraanwagen

Glasinzameling

Calamiteiten

Klein Gevaarlijk Afval

Hoofd Inzamelen Teams

Inzamelen Teams

Containerdienst Inzamelen teams

Hoofd Gescheiden Inzamelen

Markten

Havens

Stadsingenieurs algemeen

SI Projectresultaten

Stadsingenieurs Interne Projecten

Stadsingenieurs Afdelingshoofd

Stadsingenieurs Ondersteuning

Stadsingenieurs Stedelijke Omgeving

Stadsingenieurs Infrastructuur

Stadsingenieurs Constructies en Bodem

Project Management SI

Stadsingenieurs Overplaatsbaar

Advies en Informatie

BORG algemeen (BORG algemeen)

CT Algemeen

CT Begraafplaatsen

Cultuurtechniek algemeen

Team Std Groen & Bomen (Stedelijk groen)

Team Bos en Bomen (Bos en Bomen)

Team Stedelijk W&R en Talon

Civiele Techniek algemeen

Team Werktuigbouw (Werktuigbouw)

Team Civiele Constructies

Team Installaties (Installaties)

Hoofd en Staf

Gebiedsmanagement Geb1 W/BS

Schoon Wijkteam West

Groen/Grijs Wijkteam West

Gebiedsmanagement Geb2 NW/OV

Schoon Wijkteam Noordwest

Groen/Grijs Wijkteam Noordwest

Gebiedsmanagement Geb3 NO/O

Schoon Wijkteam Noordoost

Groen/Grijs Wijkteam Noordoost

Gebiedsmanagement Geb4 Z/ZW

Schoon Wijkteam Zuid

Groen/Grijs Wijkteam Zuid

Gebiedsmanagement Geb5 LR/VdM

Schoon Wijkteam LR

Groen/Grijs Wijkteam LR

Hoofd & Managementassistent

Facilitair Serviceteam Tractieweg

Wasplaats/FAZA  

Materieelbeheer Faza

Exploitatie Tractieweg 2

Exploitatie Leidsche Rijn

Exploitatie Vaartserijnstraat 1A

Exploitatie van Swindenstraat 225

SW Frictiekosten Stadstoezicht

VGB Algemeen

VGB Team Installaties

VGB Gebouwen

VGB TTO

VGB Staf

SB Overhead algemeen

Directiezaken overhead

IPM overhead

Communicatie overhead

KAM overhead

OR overhead

P&O overhead unit

P&O overhead overig

Planning & Control overhead

FAZA overhead ed

Materieelbeheer overhead

Fac. Serviceteam TW overhead

Exploitatie TW 2 overhead

Exploitatie LR overhead

Exploitatie Vaartserijnstr overhead

Exploitatie v Swindenstr overhead

Exploitatie Laan v Maarschw overhead

Overhead staf IMH

IMH Overh OVB

IMH Overh Proj

Overhead Transportdienst

Overhead Inzameldienst

Overhead ASS

Overhead Markten

Overhead Havens publiek

Overhead Havens commercieel

Overhead IMH overig

Overhead Afvalstoffenheffing

Overhead Bedrijfsafval

Overhead Havens

BORG A&I OVH

BORG CT alg OVH

BORG CTO alg OVH

BORG INFRA OVH

BORG OVH divers

BORG VGB OVH

SBH Reg Onderhoud

SBH VVI

SBH Rioolh

afd. hoofd W&S

geb. manager We/Bi

geb. manager NW/Ov

geb. manager Oo/NO

geb. manager Zu/ZW

geb. manager LR/VdM

VGE Management

VGE Bereikbaarheid

VGE Binnenaccommodaties

VGE Buitenaccommodaties

VGE Zwembaden

VGE Welzijn en FB

VGE Staf

BV Inkoop OVH

BV Wasplaats OVH

SB Overh KVS

VGE Management

VGE Bereikbaarheid

Zwembad Den Hommel

Zwembad De Kwakel

Zwembad Fletiomare

Zwembad Algemeen

VGE Binnenaccommodaties

VGE Buitenaccommodaties

VGE Welzijn

VGE algemeen welzijn/FB

VGE Facilitair

VGE Projectleider & Adviseurs

VGE Vastgoedloket

VGE Informatie & Proces

VGE Vastgoedadministratie

BCS Bestuurs- en Concernstaf

BCS Concernmanagement IPM

BCS Personeel datagedreven sturing

BCS Concernmanagement F&C

BCS Concernmanagement HRM

BCS Concernmanagement strategie

BCS Europese Internation Zaken personeel

BCS Bestuurs- en concernondersteuning

BCS Staf

BCS Staf officemanagement

BCS Staf voormalig personeel

BCS Concernposten

BCS B&W

IB IV Management

IB IV Kernvoorzieningen

IB IV Dienstverlening intern

IB IV Dienstverlening extern

IB IV U-flex Informatie&ProcesManagement

IB IV Postlogistiek centrum (team)

IB AUTO

IB AUTO Besturing & Control

IB AUTO Besturing & Control algemeen

IB AUTO Vernieuwing

IB AUTO Vernieuwing algemeen

IB AUTO Vernieuwing projectmanagement

IB AUTO SolutionCenter

IB AUTO SolutionCenter eerstelijnsupport

IB AUTO SolutionCenter tweedelijnsupport

IB AUTO U-Cloudmanagement

IB AUTO SolutionCenter coördinatie

IB AUTO Toolmanagament

IB AUTO Operation Center

IB AUTO U-Cloud Beheer

IB AUTO Applicatiebeheer

IB AUTO Infrastructuurbeheer

IB Financiën

IB Financiën Betalen en Ontvangen

IB Financiën Servicedesk

IB Financiën Financieel specialisten

IB Financiën Algemene administratie

IB Financiën Treasury

IB Financiën Risicobeheer

IB Financiën Uflex

IB Human Resource Management

IB HRM Frontoffice/Backoffice

IB HRM Adviseurs op HR gebied

IB HRM Expertiseteam diverse dossiers

JZI Management

IB JZI Bezwaar & Beroep

IB JZI Juridisch advies & Specials

Inkoop

IB Facilitair en Huisvesting

IB F&H Huisvesting