Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Realisatie Q1 2018 (Lasten): Kostenplaats : Verkeer en vervoer

Kostenplaats Kostenplaats Bedrag
Totaal €98.717.256,26
HKPL Dienstverlening Heel en Veilig F960 -€17.040,00
Exploitatie grondbank €1.611,00
SI opdrachten particulieren -€41.037,00
Stadsingenieurs offertekosten -€8.000,00
Dienstverlening Control & Ondersteuning €189.458,15
Begroting DV Stadsingenieurs €1.347.790,46
Dienstverlening Stedelijk Beheer -€0,05
Dienstverlening C&O 2013 e.v. €1.199.994,42
Control&Onderst. Dienstverlening €665.511,97
Talons €805.674,92
Hoofdwegen €410.000,00
Overige wegen asfalt €400.000,00
Fietspaden €150.000,00
Voorbereiding advies en toezicht €105.000,00
Spoedreparaties/Lapwerk €102.000,00
Piketdiensten €51.000,00
Inspecties VDH €150.000,00
Onderzoek / innovaties verhardingen €93.000,00
Prorail contracten en domeinen €265.000,00
Parkmanagement Papendorp&Wetering €335.000,00
Claims en verhaalschade verhardingen €92.000,00
Doorbel. Kpl 5020564 €204.522,32
Toestandsafhankelijk Onderhoud €100.000,00
Inspecties gepland €210.000,00
Hout €390.000,00
Beton €170.000,00
Metsel & Voegwerk €200.000,00
Slijtlaag & Voegovergang €430.000,00
Conserveren €200.000,00
Reinigen €390.000,00
Electrische installaties -€687,14
Claims en verhaalschade €5.000,00
Stadsbaantunnel €1.000.000,00
Advisering&Onderzoek €105.000,00
Contributies/bijdragen €5.000,00
Beheersysteem €55.000,00
Doorbel. Kpl 5020552 €871.669,54
Onderhoudscontract OVL €140.000,00
Remplace OVL €450.000,00
Kosten nutsvoorzieningen €1.255.000,00
Onderhoud OVL Algemeen €500.000,00
Herstel en schade OV €600.000,00
OVL beheerssystemen en dataopslag €100.000,00
Inspecties OVL €500.000,00
Doorbel. Kpl 5020563 €267.129,99
Markeringen €200.000,00
Borden,palen,geleiderail en verkeersbake €300.000,00
Bewegwijzering €150.000,00
Doorbel. Kpl 5020562 €372.325,95
Herstel en schade VR €100.000,00
Operationeel beheer/ Diverse VRI €709.000,00
Kosten nutsvoorzieningen €140.000,00
VRI beheerssystemen en dataopslag €120.000,00
Parkeer Informatie Systeem(PRIS) €50.000,00
Doorbel. Kpl 5020563 €350.105,71
Fonteinen & drinkfonteinen -€432,58
Arbeidsmiddelen €399.608,24
Snoeien bomen VTA €41.910,84
Doorbel kpl 5020542 -€3.247,00
Doorbel kpl 5020541 -€3.982,44
Doorbel. Kpl 5020561 -€1.905,90
Verv.invest. Wegen €18.903.000,00
stedelijk beheer verhardingen, bruggen e €41.332,84
stedelijk beheer wegmeubilair, VRI -€0,49
stedelijk beheer watergangen en havens -€0,84
stedelijk beheer bijzondere objecten €0,75
stedelijk beheer groen -€0,57
stedelijk beheer speelvoorzieningen €816.862,19
Stedelijke voorzieningen ("Ton van Kos") €72.500,34
Grijs Algemeen €40.000,00
Lappers ondh. wijk 1 €216.151,00
Expl. Resultaat afdeling wijk 1 -€233,02
Lappers ondh. wijk 6 €404.141,00
Expl. Resultaat afdeling wijk 6 -€246,04
Lappers ondh. wijk 2 €230.113,00
Expl. Resultaat afdeling wijk 2 -€193,77
Lappers ondh. wijk 3 €370.634,00
Expl. Resultaat afdeling wijk 3 -€155,00
Lappers ondh. wijk 4 €261.324,00
Expl. Resultaat afdeling wijk 4 -€75,62
Lappers ondh. wijk 5 €266.314,00
Expl. Resultaat afdeling wijk 5 -€66,64
Lappers ondh wijk 7 €156.505,00
Expl. Resultaat afdeling wijk 7 €100,27
Lappers ondh. wijk 8 €319.170,00
Expl. Resultaat afdeling wijk 8 €137,80
Lappers ondh. wijk 9 €126.341,00
Expl. Resultaat afdeling wijk 9 €286,76
Lappers ondh. wijk 10 €308.763,00
Expl. Resultaat afdeling wijk 10 €532,46
Gebiedsmanagement Groen NW/OV €0,06
dagelijks onderhoud verhardingen, brugge €124.872,40
Reinigen algemeen €883.184,22
Onkruidbestrijding algemeen €1.100.000,00
Reinigen wijk 1 €580.810,00
Piek/flex - incidenten wijk 1 €145.000,00
Expl. Resultaat afdeling wijk 1 -€12.287,06
Reinigen wijk 6 €1.410.227,00
Piek/flex - incidenten wijk 6 €520.000,00
Expl. Resultaat afdeling wijk 6 -€34.970,18
Reinigen wijk 2 €848.752,00
Piek/flex - incidenten wijk 2 €100.000,00
Expl. Resultaat afdeling wijk 2 -€20.498,97
Reinigen wijk 3 €1.199.781,00
Piek/flex - incidenten wijk 3 €100.000,00
Expl. Resultaat afdeling wijk 3 -€26.090,07
Reinigen wijk 4 €636.576,00
Piek/flex - incidenten wijk 4 €100.000,00
Expl. Resultaat afdeling wijk 4 -€14.166,90
Reinigen wijk 5 €575.639,00
Piek/flex - incidenten wijk 5 €100.000,00
Expl. Resultaat afdeling wijk 5 -€13.611,12
Reinigen wijk 7 €529.436,00
Piek/flex - incidenten wijk 7 €122.500,00
Expl. Resultaat afdeling wijk 7 -€11.716,05
Reinigen wijk 8 €794.781,00
Piek/flex - incidenten wijk 8 €122.500,00
Expl. Resultaat afdeling wijk 8 -€18.325,61
Reinigen wijk 9 €506.274,00
Piek/flex - incidenten wijk 9 €167.500,00
Expl. Resultaat afdeling wijk 9 -€11.147,33
Reinigen 10 €586.996,00
Piek/flex - incidenten wijk 10 €227.500,00
Expl. Resultaat afdeling wijk 10 -€12.570,38
Stedelijk Team Schoon €50.000,00
Stedelijk Team G&O €250.000,00
Gladheidbestrijding €1.000.000,59
dagelijks onderhoud straatreiniging €1.474.437,60
Vergunningen Openbare Ruimte €846.147,03
Exploitatie Openbare Ruimte €128.688,82
Beheer contracten -€1.625,00
Verk.verv.park.bel. -€99.781,84
Beheer Model Utrecht €41.110,00
Collegevragen €7.120,00
Verkeersregelinstallatie programma-ondhd €32.490,00
Advisering etc.verkeersregelinstallaties €22.850,00
Bewegwijzer.(planv.)/omleid (vnl derden) €4.560,00
Advisering ea verkeersontw./bewegwijzer. €9.150,00
Functioneel onderhoud verkeersmodel €33.300,00
Levering verkeersprognose (vnl derden) €79.270,00
Data management/big data/open data €58.260,00
Adviseren/informeren ea verkeersmodellen €43.150,00
Beleidsmonitor €10.200,00
Regionaal verkeersmanagement €18.250,00
Kerntm StedelijkRegieOverleg, hinderplng €51.800,00
Beheer applicatie LTC €84.180,00
Toetsen vergunningen €39.650,00
Opdrachtgever voor communicatie €6.100,00
Regionale afstemming (provincie/BRU) €24.350,00
Adviseren/inform. tijdlke bereikbaarheid €55.600,00
Projecten EXMO €36.560,00
Algemeen €4.000,00
Verkeer, vervoer, parkeerbeleid €211.048,53
Contributie bijdrage abonnementen €71.859,38
Advies en info, auto €7.600,00
Advies en info, verkeersmanagement €54.600,00
Advies en info, verkeersveiligheid €3.400,00
Advies en info, goederen €18.200,00
Advies en info, gebruiker centraal €18.200,00
Advies en info, voetgangers €30.600,00
Advies en info, fiets €40.800,00
Advies en info, parkeren €102.640,00
U Ned €158.600,00
Verbeteren kwaliteit taxi klantenservice €94.000,00
Openbaar vervoer trein €22.800,00
Openbaar vervoer tram en bus €62.400,00
Wijkadvisering 1 €20.400,00
Wijkadvisering 2 €20.400,00
Wijkadvisering 3 €20.400,00
Wijkadvisering 4 €20.400,00
Wijkadvisering 5 €20.400,00
Wijkadvisering 6 €20.400,00
Wijkadvisering 7 €20.400,00
Wijkadvisering 8 €20.400,00
Wijkadvisering 9 €20.400,00
Wijkadvisering 10 €20.400,00
Wijkadvisering algemeen €107.200,00
Coördinatie Leidsche Rijn €14.400,00
Coördinatie Project Org. Stationsgebied €6.840,00
Verkeersbesluiten €8.480,00
Beheer, inrichting en gebruik €6.760,00
Beter Benutten 2 €39.520,00
Programma management Ber/lucht €567.823,00
Staf €98.940,00
U10 Netwerkorg./convenant Mobiliteit €102.045,70
Knelpunt auto op hoofdweg €19.271.518,50
Stimuleren gebruik fiets €11.743.000,12
Wijkverkeersplannen €8.679.000,00
Realiseren P+R-voorzieningen €1.453.000,00

Realisatie Q1 2018 (Lasten): Kostenplaats : Verkeer en vervoer

Realisatie Q1 2018 (Lasten): Kostenplaats : Verkeer en vervoer

HKPL Dienstverlening Heel en Veilig F960

Exploitatie grondbank

SI opdrachten particulieren

Stadsingenieurs offertekosten

Dienstverlening Control & Ondersteuning

Begroting DV Stadsingenieurs

Dienstverlening Stedelijk Beheer

Dienstverlening C&O 2013 e.v.

Control&Onderst. Dienstverlening

Talons

Hoofdwegen

Overige wegen asfalt

Fietspaden

Voorbereiding advies en toezicht

Spoedreparaties/Lapwerk

Piketdiensten

Inspecties VDH

Onderzoek / innovaties verhardingen

Prorail contracten en domeinen

Parkmanagement Papendorp&Wetering

Claims en verhaalschade verhardingen

Doorbel. Kpl 5020564

Toestandsafhankelijk Onderhoud

Inspecties gepland

Hout

Beton

Metsel & Voegwerk

Slijtlaag & Voegovergang

Conserveren

Reinigen

Electrische installaties

Claims en verhaalschade

Stadsbaantunnel

Advisering&Onderzoek

Contributies/bijdragen

Beheersysteem

Doorbel. Kpl 5020552

Onderhoudscontract OVL

Remplace OVL

Kosten nutsvoorzieningen

Onderhoud OVL Algemeen

Herstel en schade OV

OVL beheerssystemen en dataopslag

Inspecties OVL

Doorbel. Kpl 5020563

Markeringen

Borden,palen,geleiderail en verkeersbake

Bewegwijzering

Doorbel. Kpl 5020562

Herstel en schade VR

Operationeel beheer/ Diverse VRI

Kosten nutsvoorzieningen

VRI beheerssystemen en dataopslag

Parkeer Informatie Systeem(PRIS)

Doorbel. Kpl 5020563

Fonteinen & drinkfonteinen

Arbeidsmiddelen

Snoeien bomen VTA

Doorbel kpl 5020542

Doorbel kpl 5020541

Doorbel. Kpl 5020561

Verv.invest. Wegen

stedelijk beheer verhardingen, bruggen e

stedelijk beheer wegmeubilair, VRI

stedelijk beheer watergangen en havens

stedelijk beheer bijzondere objecten

stedelijk beheer groen

stedelijk beheer speelvoorzieningen

Stedelijke voorzieningen ("Ton van Kos")

Grijs Algemeen

Lappers ondh. wijk 1

Expl. Resultaat afdeling wijk 1

Lappers ondh. wijk 6

Expl. Resultaat afdeling wijk 6

Lappers ondh. wijk 2

Expl. Resultaat afdeling wijk 2

Lappers ondh. wijk 3

Expl. Resultaat afdeling wijk 3

Lappers ondh. wijk 4

Expl. Resultaat afdeling wijk 4

Lappers ondh. wijk 5

Expl. Resultaat afdeling wijk 5

Lappers ondh wijk 7

Expl. Resultaat afdeling wijk 7

Lappers ondh. wijk 8

Expl. Resultaat afdeling wijk 8

Lappers ondh. wijk 9

Expl. Resultaat afdeling wijk 9

Lappers ondh. wijk 10

Expl. Resultaat afdeling wijk 10

Gebiedsmanagement Groen NW/OV

dagelijks onderhoud verhardingen, brugge

Reinigen algemeen

Onkruidbestrijding algemeen

Reinigen wijk 1

Piek/flex - incidenten wijk 1

Expl. Resultaat afdeling wijk 1

Reinigen wijk 6

Piek/flex - incidenten wijk 6

Expl. Resultaat afdeling wijk 6

Reinigen wijk 2

Piek/flex - incidenten wijk 2

Expl. Resultaat afdeling wijk 2

Reinigen wijk 3

Piek/flex - incidenten wijk 3

Expl. Resultaat afdeling wijk 3

Reinigen wijk 4

Piek/flex - incidenten wijk 4

Expl. Resultaat afdeling wijk 4

Reinigen wijk 5

Piek/flex - incidenten wijk 5

Expl. Resultaat afdeling wijk 5

Reinigen wijk 7

Piek/flex - incidenten wijk 7

Expl. Resultaat afdeling wijk 7

Reinigen wijk 8

Piek/flex - incidenten wijk 8

Expl. Resultaat afdeling wijk 8

Reinigen wijk 9

Piek/flex - incidenten wijk 9

Expl. Resultaat afdeling wijk 9

Reinigen 10

Piek/flex - incidenten wijk 10

Expl. Resultaat afdeling wijk 10

Stedelijk Team Schoon

Stedelijk Team G&O

Gladheidbestrijding

dagelijks onderhoud straatreiniging

Vergunningen Openbare Ruimte

Exploitatie Openbare Ruimte

Beheer contracten

Verk.verv.park.bel.

Beheer Model Utrecht

Collegevragen

Verkeersregelinstallatie programma-ondhd

Advisering etc.verkeersregelinstallaties

Bewegwijzer.(planv.)/omleid (vnl derden)

Advisering ea verkeersontw./bewegwijzer.

Functioneel onderhoud verkeersmodel

Levering verkeersprognose (vnl derden)

Data management/big data/open data

Adviseren/informeren ea verkeersmodellen

Beleidsmonitor

Regionaal verkeersmanagement

Kerntm StedelijkRegieOverleg, hinderplng

Beheer applicatie LTC

Toetsen vergunningen

Opdrachtgever voor communicatie

Regionale afstemming (provincie/BRU)

Adviseren/inform. tijdlke bereikbaarheid

Projecten EXMO

Algemeen

Verkeer, vervoer, parkeerbeleid

Contributie bijdrage abonnementen

Advies en info, auto

Advies en info, verkeersmanagement

Advies en info, verkeersveiligheid

Advies en info, goederen

Advies en info, gebruiker centraal

Advies en info, voetgangers

Advies en info, fiets

Advies en info, parkeren

U Ned

Verbeteren kwaliteit taxi klantenservice

Openbaar vervoer trein

Openbaar vervoer tram en bus

Wijkadvisering 1

Wijkadvisering 2

Wijkadvisering 3

Wijkadvisering 4

Wijkadvisering 5

Wijkadvisering 6

Wijkadvisering 7

Wijkadvisering 8

Wijkadvisering 9

Wijkadvisering 10

Wijkadvisering algemeen

Coördinatie Leidsche Rijn

Coördinatie Project Org. Stationsgebied

Verkeersbesluiten

Beheer, inrichting en gebruik

Beter Benutten 2

Programma management Ber/lucht

Staf

U10 Netwerkorg./convenant Mobiliteit

Knelpunt auto op hoofdweg

Stimuleren gebruik fiets

Wijkverkeersplannen

Realiseren P+R-voorzieningen

Totaal

€98.717.256,26