Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Realisatie Q1 2018 (Lasten): Kostenplaats : Openbaar groen en (openlu

Kostenplaats Kostenplaats Bedrag
Totaal €21.033.353,67
Fonteinen & drinkfonteinen €55.999,54
Arbeidsmiddelen -€101.405,25
onderhoudsplan b o OR €16.000,00
onderhoudsplan kunst €49.000,00
Afdelingskosten LG Aw/Rh €105.000,00
Kosten Faunabeheer (V&H) €20.000,00
Onderhoudsplan bomen €180.000,00
Boshut Rhijnauwen €30.000,00
Beheer LG Amelisweerd/Rhijnauwen €185.000,00
Onderzoek en innovatie €35.000,00
Rooien bomen €527.000,00
Snoeien bomen VTA €726.000,00
BMU meldingen €78.000,00
Noodkap €92.000,00
Doorbel kpl 5020542 €553.385,42
Haarrijnseplas €200.000,00
Parkmanagement Papendorp&Wetering €328.000,00
Onderzoek en advies €190.000,00
Iepziekte &overige €90.000,00
Eikenprocessierups €50.000,00
Overige €10.000,00
Doorbel kpl 5020541 €876.455,10
areaalkosten inclusief vervanging €1.010.000,00
Nutsvoorzieningen WTB €70.000,00
Doorbel. Kpl 5020561 €752.608,81
Schoonhouden hondentoiletten €135.000,00
Maaibestek €1.550.000,00
Groen Algemeen €75.000,00
Technische voorzieningen wijk 1 €55.300,00
Beplanting wijk 1 €268.900,00
Bomen wijk 1 €129.800,00
Zelfbeheer wijk 1 €15.000,00
Piek-incidenten wijk 1 €60.000,00
Expl. Resultaat afdeling wijk 1 -€453,19
Technische voorzieningen wijk 6 €72.300,00
Beplanting wijk 6 €139.700,00
Bomen wijk 6 €90.300,00
Zelfbeheer wijk 6 €15.000,00
Piek-incidenten wijk 6 €60.000,00
Expl. Resultaat afdeling wijk 6 -€362,45
Gebiedsmanagement Groen W/BS €0,20
Technische voorzieningen wijk 2 €83.000,00
Beplanting wijk 2 €364.500,00
Bomen wijk 2 €137.000,00
Zelfbeheer wijk 2 €5.000,00
Piek-incidenten wijk 2 €52.000,00
Expl. Resultaat afdeling wijk 2 -€426,33
Technische voorzieningen wijk 3 €130.800,00
Beplanting wijk 3 €653.000,00
Bomen wijk 3 €248.500,00
Zelfbeheer wijk 3 €30.000,00
Piek-incidenten wijk 3 €52.000,00
Expl. Resultaat afdeling wijk 3 -€516,83
Gebiedsmanagement Groen NW/OV -€0,20
Evenementen Griftpark €15.000,00
Bewonersparticipatie Griftpark €5.000,00
Communicatie en expositie Griftpark €5.000,00
Technische voorzieningen wijk 4 €87.000,00
Beplanting wijk 4 €344.800,00
Bomen wijk 4 €163.200,00
Zelfbeheer wijk 4 €15.000,00
Piek-incidenten wijk 4 €60.000,00
Expl. Resultaat afdeling wijk 4 -€142,24
Technische voorzieningen wijk 5 €115.500,00
Beplanting wijk 5 €444.500,00
Bomen wijk 5 €158.000,00
Zelfbeheer wijk 5 €5.000,00
Piek-incidenten wijk 5 €60.000,00
Expl. Resultaat afdeling wijk 5 -€160,30
Gebiedsmanagement Groen NO/O €0,16
Technische voorzieningen wijk 7 €111.000,00
Beplanting wijk 7 €356.500,00
Bomen wijk 7 €146.000,00
Zelfbeheer wijk 7 €5.000,00
Piek-incidenten wijk 7 €50.000,00
Expl. Resultaat afdeling wijk 7 €206,80
Technische voorzieningen wijk 8 €122.100,00
Beplanting wijk 8 €488.700,00
Bomen wijk 8 €123.200,00
Zelfbeheer wijk 8 €5.000,00
Piek-incidenten wijk 8 €50.000,00
Expl. Resultaat afdeling wijk 8 €181,69
Gebiedsmanagement Groen Z/ZW -€0,38
Technische voorzieningen wijk 9 €54.000,00
Beplanting wijk 9 €345.000,00
Bomen wijk 9 €199.000,00
Zelfbeheer wijk 9 €5.000,00
Piek-incidenten wijk 9 €85.000,00
Expl. Resultaat afdeling wijk 9 €860,27
Technische voorzieningen wijk 10 €114.700,00
Beplanting wijk 10 €1.072.400,00
Bomen wijk 10 €440.600,00
Zelfbeheer wijk 10 €5.000,00
Piek-incidenten wijk 10 €85.000,00
Expl. Resultaat afdeling wijk 10 €2.416,84
Technische voorzieningen wijk 10a €6.800,00
Beplanting wijk 10a €156.200,00
Bosbaas wijk 10 a €80.000,00
Dagelijks onderhoud groen €636.870,78
Volksfeesten €217.849,41
Dierenwelzijn €468.288,00
Groenstructuurplan €2.510.207,82
Groen en recreatie om de stad €1.064.190,00

Realisatie Q1 2018 (Lasten): Kostenplaats : Openbaar groen en (openlu

Realisatie Q1 2018 (Lasten): Kostenplaats : Openbaar groen en (openlu

Fonteinen & drinkfonteinen

Arbeidsmiddelen

onderhoudsplan b o OR

onderhoudsplan kunst

Afdelingskosten LG Aw/Rh

Kosten Faunabeheer (V&H)

Onderhoudsplan bomen

Boshut Rhijnauwen

Beheer LG Amelisweerd/Rhijnauwen

Onderzoek en innovatie

Rooien bomen

Snoeien bomen VTA

BMU meldingen

Noodkap

Doorbel kpl 5020542

Haarrijnseplas

Parkmanagement Papendorp&Wetering

Onderzoek en advies

Iepziekte &overige

Eikenprocessierups

Overige

Doorbel kpl 5020541

areaalkosten inclusief vervanging

Nutsvoorzieningen WTB

Doorbel. Kpl 5020561

Schoonhouden hondentoiletten

Maaibestek

Groen Algemeen

Technische voorzieningen wijk 1

Beplanting wijk 1

Bomen wijk 1

Zelfbeheer wijk 1

Piek-incidenten wijk 1

Expl. Resultaat afdeling wijk 1

Technische voorzieningen wijk 6

Beplanting wijk 6

Bomen wijk 6

Zelfbeheer wijk 6

Piek-incidenten wijk 6

Expl. Resultaat afdeling wijk 6

Gebiedsmanagement Groen W/BS

Technische voorzieningen wijk 2

Beplanting wijk 2

Bomen wijk 2

Zelfbeheer wijk 2

Piek-incidenten wijk 2

Expl. Resultaat afdeling wijk 2

Technische voorzieningen wijk 3

Beplanting wijk 3

Bomen wijk 3

Zelfbeheer wijk 3

Piek-incidenten wijk 3

Expl. Resultaat afdeling wijk 3

Gebiedsmanagement Groen NW/OV

Evenementen Griftpark

Bewonersparticipatie Griftpark

Communicatie en expositie Griftpark

Technische voorzieningen wijk 4

Beplanting wijk 4

Bomen wijk 4

Zelfbeheer wijk 4

Piek-incidenten wijk 4

Expl. Resultaat afdeling wijk 4

Technische voorzieningen wijk 5

Beplanting wijk 5

Bomen wijk 5

Zelfbeheer wijk 5

Piek-incidenten wijk 5

Expl. Resultaat afdeling wijk 5

Gebiedsmanagement Groen NO/O

Technische voorzieningen wijk 7

Beplanting wijk 7

Bomen wijk 7

Zelfbeheer wijk 7

Piek-incidenten wijk 7

Expl. Resultaat afdeling wijk 7

Technische voorzieningen wijk 8

Beplanting wijk 8

Bomen wijk 8

Zelfbeheer wijk 8

Piek-incidenten wijk 8

Expl. Resultaat afdeling wijk 8

Gebiedsmanagement Groen Z/ZW

Technische voorzieningen wijk 9

Beplanting wijk 9

Bomen wijk 9

Zelfbeheer wijk 9

Piek-incidenten wijk 9

Expl. Resultaat afdeling wijk 9

Technische voorzieningen wijk 10

Beplanting wijk 10

Bomen wijk 10

Zelfbeheer wijk 10

Piek-incidenten wijk 10

Expl. Resultaat afdeling wijk 10

Technische voorzieningen wijk 10a

Beplanting wijk 10a

Bosbaas wijk 10 a

Dagelijks onderhoud groen

Volksfeesten

Dierenwelzijn

Groenstructuurplan

Groen en recreatie om de stad

Totaal

€21.033.353,67