Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Realisatie Q1 2018 (Lasten): Kostenplaats : Afval

Kostenplaats Kostenplaats Bedrag
Totaal €30.809.992,36
AVU (contract excl. veegvuil) €6.495.000,00
Overige afvalverwerkingskosten €127.000,00
ASS1 (Tractieweg) €193.000,00
ASS 2 (Lunetten) €130.000,00
ASS 3 (Leidsche Rijn) €153.000,00
Inzamelen Teams €4.116.539,56
Containerdienst Inzamelen teams €811.598,08
Ondergrondsinz. Algemeen €2.683.837,36
Infrastructuur ondergrondsinz. €1.221.000,00
Ondergronds Vaste Activa Algemeen €2.668.000,00
O&R KCC T&H diverse C&O €420.169,24
Calamiteiten €73.247,84
Ontwikkeling en Relatiebeheer €556.656,64
Algemeen €1.000,00
Ass1 Tractieweg €821.129,89
Ass2 Lunetten €737.220,26
Ass3 Leidsche Rijn €609.860,78
Subsidie oud papier €180.000,00
Monitoring en onderzoek €200.000,00
Sluitpost €490,00
Projecten €771.055,28
Huishoudelijke afvalinzameling €0,07
Plaagdierbestrijding €40.847,75
Ontruimingen €77.460,60
ongediertebestrijding/ ontsmettingsdiens €81.061,60
Afvalverwerkingskosten AVU €717.000,00
Afvalverwerkingskosten Overig €35.000,00
Bedrijfsafval algemeen €106.645,84
Kosten Swill uitbesteed €21.000,00
Kosten Archiefvernietiging uitbesteed €14.000,00
Kosten verkoop €332.925,92
Kosten inzameldienst €881.661,88
Kosten havendienst €135.887,64
P526 Inz. Papier & Karton bedrijfsm. €232.290,16
Glasinzameling algemeen €682.854,40
P531 Inz Glas Commercieel €90.912,56
Portaal auto + AC €168.668,44
Klein Gevaarlijk Afval €182.456,76
Bedrijfsafval Opbrengsten €357.812,00
bedrijfsafvalinzameling commercieel -€0,19
Afvalstoffenheffing €3.617.599,00
HKPL Inzamelen en afvoeren van afval F72 €64.103,00

Realisatie Q1 2018 (Lasten): Kostenplaats : Afval

Realisatie Q1 2018 (Lasten): Kostenplaats : Afval

AVU (contract excl. veegvuil)

Overige afvalverwerkingskosten

ASS1 (Tractieweg)

ASS 2 (Lunetten)

ASS 3 (Leidsche Rijn)

Inzamelen Teams

Containerdienst Inzamelen teams

Ondergrondsinz. Algemeen

Infrastructuur ondergrondsinz.

Ondergronds Vaste Activa Algemeen

O&R KCC T&H diverse C&O

Calamiteiten

Ontwikkeling en Relatiebeheer

Algemeen

Ass1 Tractieweg

Ass2 Lunetten

Ass3 Leidsche Rijn

Subsidie oud papier

Monitoring en onderzoek

Sluitpost

Projecten

Huishoudelijke afvalinzameling

Plaagdierbestrijding

Ontruimingen

ongediertebestrijding/ ontsmettingsdiens

Afvalverwerkingskosten AVU

Afvalverwerkingskosten Overig

Bedrijfsafval algemeen

Kosten Swill uitbesteed

Kosten Archiefvernietiging uitbesteed

Kosten verkoop

Kosten inzameldienst

Kosten havendienst

P526 Inz. Papier & Karton bedrijfsm.

Glasinzameling algemeen

P531 Inz Glas Commercieel

Portaal auto + AC

Klein Gevaarlijk Afval

Bedrijfsafval Opbrengsten

bedrijfsafvalinzameling commercieel

Afvalstoffenheffing

HKPL Inzamelen en afvoeren van afval F72

Totaal

€30.809.992,36