Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Realisatie Q1 2018 (Lasten): Kostenplaats : Wonen en bouwen

Kostenplaats Kostenplaats Bedrag
Totaal €44.542.198,36
Beleid woningmarkt €123.500,00
Beleid verdeling woonruimte €1.291.848,72
Doelgroepenbeleid algemeen €922.593,00
Begroting doelgroepenbeleid wonen -€255.295,00
Uitvoeringsbeleid huisvesting doelgroepn €356.036,53
Woonfonds €76.746,00
Stimulering woningproductie -€610.852,00
Vergunningen €7.096.421,98
HKPL Vergunningen F822 €71.000,00
Handhaving €4.837.002,37
Beheerskosten €4.389.154,00
Gebiedsmanagement €3.000,00
Utrecht Vastgoed activa €4.372.984,91
Investeringsbudget stadsvernieuwing ISV €13.038.595,00
Merwedekanaalzone investeringskosten €1.000.000,00
USP Rijnsweerd investeringsimpuls RSU €500.000,00
BCS Strategie €649.362,00
Vastgoedbeheer algem €170.636,96
Toer. Gem.breed UVO €3.424,08
HKPL Vastgoedbeheer F480 -€13.596.229,00
Portefeuille Algemeen UVO 2.0 €4.370.466,48
Portf Onderwijs (UCK& Bibliot) UVO 2.0 €525.639,60
Portefeuille Cultuur UVO 2.0 €6.200.712,92
Portefeuille Erfgoed UVO 2.0 €1.679.785,01
Portefeuille Gem Huisvesting UVO 2.0 -€2.810.123,74
Portefeuille MFA's UVO 2.0 -€923.376,63
Portefeuille Welzijn UVO 2.0 -€415.729,51
Portefeuille Zorg UVO 2.0 €1.426.530,68
Portefeuille Overige UVO 2.0 -€885.599,75
PM VGB Algemeen €47.088,00
Portef. Onderwijs (UCK en Bibliot) VGB €1.089.434,44
Portef. Cultuur VGB €1.834.123,18
Portef. Erfgoed VGB €1.169.873,00
Portef. Gem Huisvesting VGB €2.038.579,13
Portef. MFA's VGB €2.561.764,84
Portef. Welzijn VGB €421.456,36
Portef. Zorg VGB €735.800,01
Portef. Overige VGB €1.035.844,79

Realisatie Q1 2018 (Lasten): Kostenplaats : Wonen en bouwen

Realisatie Q1 2018 (Lasten): Kostenplaats : Wonen en bouwen

Beleid woningmarkt

Beleid verdeling woonruimte

Doelgroepenbeleid algemeen

Begroting doelgroepenbeleid wonen

Uitvoeringsbeleid huisvesting doelgroepn

Woonfonds

Stimulering woningproductie

Vergunningen

HKPL Vergunningen F822

Handhaving

Beheerskosten

Gebiedsmanagement

Utrecht Vastgoed activa

Investeringsbudget stadsvernieuwing ISV

Merwedekanaalzone investeringskosten

USP Rijnsweerd investeringsimpuls RSU

BCS Strategie

Vastgoedbeheer algem

Toer. Gem.breed UVO

HKPL Vastgoedbeheer F480

Portefeuille Algemeen UVO 2.0

Portf Onderwijs (UCK& Bibliot) UVO 2.0

Portefeuille Cultuur UVO 2.0

Portefeuille Erfgoed UVO 2.0

Portefeuille Gem Huisvesting UVO 2.0

Portefeuille MFA's UVO 2.0

Portefeuille Welzijn UVO 2.0

Portefeuille Zorg UVO 2.0

Portefeuille Overige UVO 2.0

PM VGB Algemeen

Portef. Onderwijs (UCK en Bibliot) VGB

Portef. Cultuur VGB

Portef. Erfgoed VGB

Portef. Gem Huisvesting VGB

Portef. MFA's VGB

Portef. Welzijn VGB

Portef. Zorg VGB

Portef. Overige VGB

Totaal

€44.542.198,36