Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Realisatie Q1 2018 (Lasten): Kostensoort : G4 Samenwerking - kantoor Brussel

Kostensoort Kostensoort Bedrag
Totaal €76.500,00
Overige goederen en diensten: goederen €78.500,00
Reis- en verblijfkosten dienstreizen €20.000,00
Inkomensoverdracht instelling/persoon €16.000,00
Onderlinge verrekeningen debet -€38.000,00

Realisatie Q1 2018 (Lasten): Kostensoort : G4 Samenwerking - kantoor Brussel

Realisatie Q1 2018 (Lasten): Kostensoort : G4 Samenwerking - kantoor Brussel

Overige goederen en diensten: goederen

€78.500,00

Reis- en verblijfkosten dienstreizen

€20.000,00

Inkomensoverdracht instelling/persoon

€16.000,00

Onderlinge verrekeningen debet

-€38.000,00

Totaal

€76.500,00