Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Realisatie Q1 2018 (Lasten): Kostensoort : BghU - Belastingsamenwerking g&h Utrecht

Kostensoort Kostensoort Bedrag
Totaal -€177.000,00
Inkomensoverdracht gemeenschap. regeling €6.876.000,00
Kostenverdeling handmatig -€7.053.000,00

Realisatie Q1 2018 (Lasten): Kostensoort : BghU - Belastingsamenwerking g&h Utrecht

Realisatie Q1 2018 (Lasten): Kostensoort : BghU - Belastingsamenwerking g&h Utrecht

Inkomensoverdracht gemeenschap. regeling

€6.876.000,00

Kostenverdeling handmatig

-€7.053.000,00

Totaal

-€177.000,00