Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Realisatie Q1 2018 (Lasten): Kostensoort : Raad en raadscommissies

Kostensoort Kostensoort Bedrag
Totaal €3.164.051,49
Lasten voormalig personeel €10.000,00
Kostenverdeling lonen €1.434.964,65
Ingeleend personeel (stelpost) €54.100,00
Overige goederen en diensten: goederen €10.000,00
Specifiek verbruiksgoed €77.000,00
Accountantskosten €37.000,00
Onderhoud machines en installaties €7.500,00
Overige communicatiekosten €44.000,00
Onderzoeks- en advieskosten €68.000,00
Overige uitbestede werkzaamheden €122.357,00
Huur onroerende zaak €19.000,00
Vergoedingen €425.000,00
Onkostenvergoeding via PIMS €5.000,00
Representatiekosten €8.500,00
Overige diensten €3.395,63
Fractiekosten €751.563,63
Afschrijvingen activa module €39.377,28
Toegerekende rente activa module €18.293,80
Verrekening uren handmatig €29.000,00
Kostenverdeling overige kosten -€0,50

Realisatie Q1 2018 (Lasten): Kostensoort : Raad en raadscommissies

Realisatie Q1 2018 (Lasten): Kostensoort : Raad en raadscommissies

Lasten voormalig personeel

€10.000,00

Kostenverdeling lonen

€1.434.964,65

Ingeleend personeel (stelpost)

€54.100,00

Overige goederen en diensten: goederen

€10.000,00

Specifiek verbruiksgoed

€77.000,00

Accountantskosten

€37.000,00

Onderhoud machines en installaties

€7.500,00

Overige communicatiekosten

€44.000,00

Onderzoeks- en advieskosten

€68.000,00

Overige uitbestede werkzaamheden

€122.357,00

Huur onroerende zaak

€19.000,00

Vergoedingen

€425.000,00

Onkostenvergoeding via PIMS

€5.000,00

Representatiekosten

€8.500,00

Overige diensten

€3.395,63

Fractiekosten

€751.563,63

Afschrijvingen activa module

€39.377,28

Toegerekende rente activa module

€18.293,80

Verrekening uren handmatig

€29.000,00

Kostenverdeling overige kosten

-€0,50

Totaal

€3.164.051,49