Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Realisatie Q1 2018 (Lasten): Kostensoort : Griffie

Kostensoort Kostensoort Bedrag
Totaal €1.325.923,50
Kostenverdeling lonen €912.049,15
Overige goederen en diensten: goederen €7.000,00
Specifiek verbruiksgoed €5.000,00
Onderhoud automatisering €4.000,00
Onderhoud inventaris €3.000,00
Huur onroerende zaak €3.000,00
Onkostenvergoeding via PIMS €9.000,00
Kosten algemene plannen €3.000,00
Overige diensten €254,35
Verrekening uren handmatig €38.147,00
Onderlinge verrekeningen debet €320.000,00
Kostenverdeling overige kosten €21.473,00

Realisatie Q1 2018 (Lasten): Kostensoort : Griffie

Realisatie Q1 2018 (Lasten): Kostensoort : Griffie

Kostenverdeling lonen

€912.049,15

Overige goederen en diensten: goederen

€7.000,00

Specifiek verbruiksgoed

€5.000,00

Onderhoud automatisering

€4.000,00

Onderhoud inventaris

€3.000,00

Huur onroerende zaak

€3.000,00

Onkostenvergoeding via PIMS

€9.000,00

Kosten algemene plannen

€3.000,00

Overige diensten

€254,35

Verrekening uren handmatig

€38.147,00

Onderlinge verrekeningen debet

€320.000,00

Kostenverdeling overige kosten

€21.473,00

Totaal

€1.325.923,50