Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Realisatie Q1 2018 (Lasten): Kostensoort : OZB eigenaren niet woning

Kostensoort Kostensoort Bedrag
Totaal €1.000.000,00
Overige goederen en diensten (stelpost) €1.000.000,00

Realisatie Q1 2018 (Lasten): Kostensoort : OZB eigenaren niet woning

Realisatie Q1 2018 (Lasten): Kostensoort : OZB eigenaren niet woning

Overige goederen en diensten (stelpost)

€1.000.000,00

Totaal

€1.000.000,00