Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Realisatie Q1 2018 (Lasten): Kostensoort : Toerekening gemeentebreed WI

Kostensoort Kostensoort Bedrag
Totaal €0,43
Salarissen en sociale lasten (stelpost) €0,43

Realisatie Q1 2018 (Lasten): Kostensoort : Toerekening gemeentebreed WI

Realisatie Q1 2018 (Lasten): Kostensoort : Toerekening gemeentebreed WI

Salarissen en sociale lasten (stelpost)

€0,43

Totaal

€0,43