Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Realisatie Q1 2018 (Lasten): Kostensoort : Activering en toeleiding

Kostensoort Kostensoort Bedrag
Totaal €12.558.441,00
Sociale uitkeringen in natura €193.000,00
Overige goederen en diensten (stelpost) €148.000,00
Overige diensten €8.427.954,00
Sociale uitkering in geld €385.000,00
Inkomensoverdrachten via SI-U €70.000,00
Verrekening uren handmatig €3.886.183,00
Onderlinge verrekeningen debet -€551.696,00

Realisatie Q1 2018 (Lasten): Kostensoort : Activering en toeleiding

Realisatie Q1 2018 (Lasten): Kostensoort : Activering en toeleiding

Sociale uitkeringen in natura

€193.000,00

Overige goederen en diensten (stelpost)

€148.000,00

Overige diensten

€8.427.954,00

Sociale uitkering in geld

€385.000,00

Inkomensoverdrachten via SI-U

€70.000,00

Verrekening uren handmatig

€3.886.183,00

Onderlinge verrekeningen debet

-€551.696,00

Totaal

€12.558.441,00