Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Realisatie Q1 2018 (Lasten): Kostensoort : Werkgelegenheidsoffensief

Kostensoort Kostensoort Bedrag
Totaal €677.027,00
Overige goederen en diensten (stelpost) €497.277,00
Inkomensoverdrachten via SI-U €180.000,00
Kostenverdeling handmatig -€250,00

Realisatie Q1 2018 (Lasten): Kostensoort : Werkgelegenheidsoffensief

Realisatie Q1 2018 (Lasten): Kostensoort : Werkgelegenheidsoffensief

Overige goederen en diensten (stelpost)

€497.277,00

Inkomensoverdrachten via SI-U

€180.000,00

Kostenverdeling handmatig

-€250,00

Totaal

€677.027,00