Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Realisatie Q1 2018 (Lasten): Kostensoort : Schulddienstverlening

Kostensoort Kostensoort Bedrag
Totaal €1.319.000,00
Sociale uitkeringen in natura €1.099.000,00
Onderzoeks- en advieskosten €100.000,00
Betaalde subsidies €40.000,00
Toegerekende rente handmatig €80.000,00

Realisatie Q1 2018 (Lasten): Kostensoort : Schulddienstverlening

Realisatie Q1 2018 (Lasten): Kostensoort : Schulddienstverlening

Sociale uitkeringen in natura

€1.099.000,00

Onderzoeks- en advieskosten

€100.000,00

Betaalde subsidies

€40.000,00

Toegerekende rente handmatig

€80.000,00

Totaal

€1.319.000,00