Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Realisatie Q1 2018 (Lasten): Kostensoort : Vrouwenopvang/Geweld bij afhankelijkheid

Kostensoort Kostensoort Bedrag
Totaal €6.332.301,68
Kostenverdeling lonen €215.664,12
Sociale uitkeringen in natura €6.002.390,00
Betaalde subsidies €39.000,00
Inkomensoverdrachten via SI-U €109.944,00
Kostenverdeling overige kosten -€34.696,44

Realisatie Q1 2018 (Lasten): Kostensoort : Vrouwenopvang/Geweld bij afhankelijkheid

Realisatie Q1 2018 (Lasten): Kostensoort : Vrouwenopvang/Geweld bij afhankelijkheid

Kostenverdeling lonen

€215.664,12

Sociale uitkeringen in natura

€6.002.390,00

Betaalde subsidies

€39.000,00

Inkomensoverdrachten via SI-U

€109.944,00

Kostenverdeling overige kosten

-€34.696,44

Totaal

€6.332.301,68