Bekijk en vergelijk de huishoudboekjes van lokale overheden

Realisatie Q1 2018 (Lasten): Kostensoort : Participatiewet

Kostensoort Kostensoort Bedrag
Totaal €144.435.106,05
Kostenverdeling handmatig -€51.163,00
Kosten geldverkeer €20.000,00
Onderzoeks- en advieskosten €100.000,00
Kostenverdeling overige kosten €104.096,04
Overige goederen en diensten (stelpost) €194.000,00
Kostenverdeling lonen €12.358.132,01
Sociale uitkering in geld €131.710.041,00

Realisatie Q1 2018 (Lasten): Kostensoort : Participatiewet

Realisatie Q1 2018 (Lasten): Kostensoort : Participatiewet

Kostenverdeling handmatig

-€51.163,00

Kosten geldverkeer

€20.000,00

Onderzoeks- en advieskosten

€100.000,00

Kostenverdeling overige kosten

€104.096,04

Overige goederen en diensten (stelpost)

€194.000,00

Kostenverdeling lonen

€12.358.132,01

Sociale uitkering in geld

€131.710.041,00

Totaal

€144.435.106,05